Türkiye'deki iş mahkemeleri

Türkiye'de iş mahkemeleri, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile kurulmuştur. İş mahkemeleri, İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesinden veya iş Kanununa dayanan her türlü talepten doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bu yönde olumlu görüşü üzerine Adalet Bakanlığı kararı ile kurulur. Aynı yerde birden fazla iş mahkemesi dairesi kurulması halinde bunlar numaralandırılır. Bu daireler arasındaki görev ilişkisi değil; iş dağılımı ilişkisidir

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/2/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.