Türkiye'de koalisyon hükûmetleri

Türkiye'de koalisyon hükûmetleri, Türkiye'de birden fazla siyasi partinin iktidarda yer aldığı hükûmetlerdir.

Türkiye'de milletvekilliklerinin partilerin oy oranıyla çakışacak biçimde paylaşılmasını sağlayan milli bakiye ilkesine dayalı bir nispi temsil sisteminin kabulünden sonra 1965'e değin kurulan koalisyon hükümetleri güçlü ve istikrarlı bir yürütme organının oluşabilmesini zorlaştırmıştır. Cumhuriyet tarihinin ilk koalisyon hükûmeti 1961 Türkiye genel seçimleri sonrası İsmet İnönü başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi arasında kuruldu. 1961-1965 arasında koalisyon hükûmetleriyle geçen bir dönemden sonra nispi temsilde milli bakiye uygulamasının kaldırılıp d'Hondt sisteminin getirilmesinden sonra 1965-71 arasında tek parti çoğunluğuna dayalı hükûmetler kurulabildi.

Ama 12 Mart 1971 askeri müdahalesiyle başlayan ve 1973'e değin süren ara rejim döneminde, tarafsız başbakanların kurduğu ve parlamentoda geniş birçoğunluğa dayanan partiler üstü koalisyon hükûmetleri işbaşına getirildi. 1973 ve 1977 seçimlerinde parlamentoda hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamaması yüzünden başvurulan koalisyon modelleri, 12 Eylül 1980 Darbesinin gerekçelerinden birini oluşturan siyasal istikrarsızlığın başlıca nedenlerinden biri olarak sunuldu.

Askeri yönetim döneminden hazırlanan seçim yasasının öngördüğü barajlı d'Hondt sistemi 1983 ve 1987'de tek parti hükûmetlerinin kurulabilmesine olanak verdi; bu arada seçim sistemi büyük partileri daha da güçlendirecek biçimde birkaç kez daha yeniden düzenlenmişti. Ama aynı seçim sistemiyle 1991'de kurulan Doğru Yol Partisi-Sosyaldemokrat Halkçı Parti Hükûmeti, sağın ve solun iki büyük partisini olağan rejim koşullarında ilk kez bir araya getirmesi bakımından Türkiye için yeni bir deneyim oldu.

Bununla beraber özellikle 1991-1999 yılları arasındaki 28 Şubat süreci olarak bilinen "ara rejimin" de dahil olduğu dönemde Türkiye 8.5 yılda 8 farklı koalisyon veya azınlık hükûmeti tarafından yönetildi. 1999 genel seçimlerinden sonra Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi tarafından kurulan 57. Hükümet, Türkiye tarihinin en geniş tabanlı koalisyon hükûmetlerinden biri olmasına karşın hükûmete üye partiler arasındaki anlaşmazlıklar karar verme sürecini yavaşlattı. 2002 genel seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidara gelmesinde istikrarsız koalisyon hükûmetlerinin önemli etkisi oldu.

Liste

Sayı Tarih Başbakan Başbakan'ın partisi Koalisyon ortağı parti Not
2630 Kasım 1961 - 25 Haziran 1962İsmet İnönüCHPAP8. İsmet İnönü Hükûmeti olarak bilinir.
2725 Haziran 1962 - 25 Aralık 1963İsmet İnönüCHPYTP, CKMP, bağımsızlar9. İsmet İnönü Hükûmeti olarak bilinir.
2825 Aralık 1963 - 20 Şubat 1965İsmet İnönüCHPBağımsızlarAzınlık hükûmeti. 10. İsmet İnönü Hükûmeti olarak bilinir.
2920 Şubat 1965 - 27 Ekim 1965Suat Hayri ÜrgüplüYok; teknokratikAP-YTP-MP-CKMP-bağımsızlarÜrgüplü Hükûmeti olarak bilinir.
3326 Mart 1971 - 11 Aralık 1971Nihat ErimYok; teknokratikAP-CHP-CGP1. Nihat Erim Hükûmeti olarak bilinir.
3411 Aralık 1971 - 17 Nisan 1972Nihat ErimYok; teknokratikAP-CHP-CGP2. Nihat Erim Hükûmeti olarak bilinir.
3517 Nisan 1972 - 15 Nisan 1973Ferit MelenCGPAP-CHPFerit Melen Hükûmeti olarak bilinir.
3615 Nisan 1973 - 25 Ocak 1974Naim TaluYok; teknokratikAP-CGPNaim Talu Hükûmeti olarak bilinir.
3725 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974Bülent EcevitCHPMSP1. Ecevit Hükûmeti olarak bilinir.
3817 Kasım 1974 - 31 Mart 1975Sadi IrmakYokCGPSadi Irmak Hükûmeti olarak bilinir.
3931 Mart 1975 - 21 Haziran 1977Süleyman DemirelAPMSP-CGP-MHP1. MC olarak bilinir (Birinci Milliyetçi Cephe)
Ayrıca bakınız, Milliyetçi Cephe hükûmetleri.
4121 Temmuz 1977 - 5 Ocak 1978Süleyman DemirelAPMSP-MHP2. MC olarak bilinir. (İkinci Milliyetçi Cephe)
425 Ocak 1978 - 12 Kasım 1979Bülent EcevitCHPBağımsızlar-CGP-DP3. Ecevit Hükûmeti
Ayrıca bakınız, Güneş Motel Olayı.
4920 Kasım 1991 - 16 Mayıs 1993Süleyman DemirelDYPSHP
5025 Haziran 1993 - 5 Ekim 1995Tansu ÇillerDYPSHP1. Çiller Hükûmeti
5230 Ekim 1995 - 6 Mart 1996Tansu ÇillerDYPCHP3. Çiller Hükûmeti
536 Mart 1996 - 28 Haziran 1996Mesut YılmazANAPDYPAnayol Hükumeti olarak bilinir.
5428 Haziran 1996 - 30 Haziran 1997Necmettin ErbakanRPDYPRefahyol Hükûmeti olarak bilinir.
5530 Haziran 1997 - 11 Ocak 1999Mesut YılmazANAPDSP-DTPAzınlık hükûmeti. Anasol-D olarak bilinir.
5728 Mayıs 1999 - 18 Kasım 2002Bülent EcevitDSPMHP-ANAPÜçlü koalisyon olarak bilinir.
6328 Ağustos 2015 - 17 Kasım 2015Ahmet DavutoğluAKPHDPGeçici hükûmet

İlgili bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.