Türkiye'de din

Türkiye'de din, çeşitli dini inançlardan oluşur. Ülkedeki en yaygın din ise İslam'dır.

İbrahimi dinler

Yahudilik

Türk Musevi Cemaatinin yayınladığı veriye göre Türkiye'de yaşayan Yahudi sayısı 20.000 kadardır.[1]

Hristiyanlık

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu 'na göre Türkiye'de 60.000 Ermeni Ortodoks, 20.000 Süryani, 2.270 Rum Ortodoks, 15.000 Rus Ortodoks, 7.000 Protestan, 25.000 Katolik, 5.000 Yehova Şahidi, 3.000 Keldani [2][3] yaşamaktadır. 2006 yılı Haziranında yayınlanan Mormonluk ve Mormon Kilisesi Üzerine Bir Araştırma adlı makalede belirtilen veriye göre Türkiye'de 850 Mormon yaşamaktadır.[4] Pew araştıra kuruluşuna göre 2010 yılı itibariyle Türkiye'de yaşayan toplam Hristiyan nüfus 320.000'dir.[5]

İslam

Yeni camii, İstanbul.

Pew araştırma kuruluşunun yayınladığı 2010 yılı raporuna göre Türkiye nüfusunun %98'i Müslüman'dır.[6]

Müslümanların %70'ini Sünniler oluştururken, Alevi kesimin genel nüfusu oranı %27 civarındadır.[7] Caferiler olarak bilinen topluluğun nüfusa oranı ise %3'tür.[8] Hıristiyanlar (katolik, protestan ve ortodoks) 0.4%'tür. Yaklaşık 20.000 kadar da Yahudi (çoğunluğu Sefarad) nüfus bulunmaktadır.

Bahailik

Arda araştırma kuruluşunun 2010 yılı verilerine göre Türkiye'de 21,259 Bahai yaşamaktadır.[9]

Diğer

Türkiye'de sayıları bilinmeyen dini gruplar yaşamaktadır. Bu dinler: Zerdüştlük, Vika ve Taoizm'dir.

Tengricilik

Yakın tarihli sayımlara göre Türkiye'de en az 10.000 Tengrici yaşamaktadır.Dünyada ise bu sayı 1.000.000'u aşmaktadır.

Budizm

Pew araştırma kuruluşunun yayınladığı 2010 yılı rakamlarına göre Türkiye'de 40.000 Budist yaşamaktadır.[5]

Hinduizm

Arda araştırma kuruluşunun 2010 yılı verilerine göre Türkiye'de 728 Hindu yaşamaktadır.[10]

Nonteizm ve Sekülerizm

WIN-Gallup tarafından hazırlanan 2012 yılına ait dindarlık ve ateizm isimli araştırma raporuna göre Türkiye toplumunun %2'si Ateist'tir. Diğer bir %2 ise dindarlık ve ateizme karşı tepkisizdir.[11] Eurobarometer tarafından 2005 yılında hazırlanan Sosyal değerler, Bilim ve Teknoloji isimli rapora göre Türkiye nüfusunun %95'i bir Tanrıya inanmaktadır.[12] Eurobarometer'ın 2010 yılına ait araştırma raporunda Türkiye nüfusunun %94'ü bir Tanrıya, %1'i bir çeşit ruh veya yaşam gücüne inanmaktadır, ne bir çeşit ruh veya yaşam gücüne ne de tanrıya inanmayanlarsa %1'dir ve halkın %4'ü bu konuda tepkisizdir.[13] Chartsbin'in 2009 tarihinde çeşitli kaynaklardan yararlanarak oluşturduğu istatistiklere göre Türkiye nüfusunun %1.9 Agnostik'tir.[14] Gallup poll'un 2006-2011 yıllarını kapsayan araştırmalarına göre Türkiye'de nüfusun %13'ü sekülerdir.[15] Gallup'un hazırladığı 2012 yılına ait araştırma sonucuna göreyse Türkiye nüfusunun %15'i sekülerdir.[16]

Dentsu'nun 2006 yılına ait verilerine göre nüfusun %2,5 ila %3'ü herhangi bir dine bağlı değildir.[17] Konda tarafından hazırlanan 2007 yılı raporuna göre %0.9'un dini inancı yoktur, %2.3 ise dinin gereklerine inanmamaktadır.[13]

Türkiye'de 2014 yılı içinde 2 tane resmi ateist derneği kurulmuştur.[18][19]

Bunlardan ilk kurulanın resmi internet sitesi Mart 2015'te, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle, devlet eliyle sansürlenmiştir.[20][21]

Dipnotlar

 1. "Günümüzde Türk Yahudileri". 14 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160314112255/http://www.turkyahudileri.com/content/view/246/273. Erişim tarihi: 05 Ekim 2013.
 2. "Büyüyen Türkiye’de yeni dini azınlıklar oluşuyor". 14 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131014000201/http://www.hurriyet.com.tr/planet/23329787.asp. Erişim tarihi: 15 Haziran 2013.
 3. "Din Özgürlüğü Raporu'na göre, Türkiye'de yeni azınlıklar oluşuyor". 13 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131013213849/http://t24.com.tr/haber/din-ozgurlugu-raporuna-gore-turkiyede-yeni-azinliklar-olusuyor/230733. Erişim tarihi: 15 Haziran 2013.
 4. "mormonluk ve mormon kilisesi üzerine bir araştırma". 6 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131006222504/http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1291.pdf. Erişim tarihi: 15 Haziran 2013.
 5. 1 2 "Global Religious Landscape". http://features.pewforum.org/grl/population-number.php. Erişim tarihi: 15 Haziran 2013.
 6. PEW Forum
 7. http://www.angelfire.com/az/rescon/ALEVI.html
 8. http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/islam/shia/shia.html
 9. "Most Baha'i Nations (2010)". 17 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151217224853/http://www.thearda.com:80/QL2010/QuickList_40.asp. Erişim tarihi: 19 Haziran 2013.
 10. "Most Hindu Nations (2010)". 10 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160410052542/http://thearda.com/QL2010/QuickList_44.asp. Erişim tarihi: 19 Haziran 2013.
 11. "RELIGIOSITY AND ATHEISM". 19 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160619233344/http://www.wingia.com/web/files/news/14/file/14.pdf. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2013.
 12. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf
 13. 1 2 "Biotechnology". 24 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160624014032/http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2013.
 14. "Agnosticism Adherents by Country". 13 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160513200922/http://chartsbin.com/view/omz. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2013.
 15. GALLUP WorldView - data accessed on 14 September 2011
 16. GALLUP WorldView - veri erişimi 23 Temmuz 2013
 17. Dentsu Communication Institute 電通総研・日本リサーチセンター編「世界60カ国価値観データブック (Japonca)
 18. http://www.radikal.com.tr/turkiye/turkiyenin_ilk_ve_tek_ateizm_dernegi_kuruldu-1187153
 19. http://ateistlerdernegi.org/kurulus-bildirimiz
 20. http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/225677/Ateizm_Dernegi_nin_internet_sitesine_yasak.html
 21. http://www.ateizmdernegi.org/
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.