Türkistan-Sibirya Demiryolu

Türkistan-Sibirya Demiryolu (Rusça: Туркестано-Сибирская магистраль / Turkestano-Sibirskaya magistral; kısaca Турксиб / Turksib), Orta Asya ile Sibirya'yı birbirine bağlayan demiryolu ağıdır. Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Rusya olmak üzere toplamda 4 ülkeden geçmektedir. Demiryolu Sovyetler Birliği döneminde 1926-1931 yıllarında tamamlanmıştır.

Turksib rotası
Şu kavşağı, Kazakistan'ın kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Turksib'in kavşak noktası (Karaganda, Nur-Sultan ve Petropavlovsk)

Demiryolu ağı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e bağlı Aris'ten başlar ve Çimkent, Taraz, Bişkek (bir mahmuzda) ve sonrasında Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'dan geçer. Demiryolu ağı Almatı'ya kadar genel olarak kuzeydoğu yönünde giderken buradan sonra kuzeybatı yönüne çevrilir. Almatı'dan sonra Aktogay ve Semey'e gider. Semey'den itibaren Rusya sınırlarında devam eder. Rusya içinde Barnaul'la devam eder ve Novosibirsk'te son bulur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.