Türk dili

Türk Dili şu anlamlara gelebilir:

Dil bilimi

  • Türk dilleri: Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan bir alanda ana dil olarak 180 milyon kişi tarafından konuşulan dil grubu.
  • Türkçe: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Irak, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Yunanistan gibi birçok ülkenin genel veya bölgesel resmî dili; diğer kullanımları Türkiye Türkçesi, Anadolu Türkçesi.

Medya

  • Türk Dili: Türk Dil Kurumu'nun 1951 yılının Ekim ayından beri çıkardığı aylık dil ve edebiyat dergisi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.