Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan üst düzey subaylar listesi

Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan üst kademelerdeki komutanların listesi:

AskerDoğumÖlümSiciliBinbaşıYarbayAlbayMirlivaFerikI. FerikMüşirGörev(ler)
Muhittin Akyüz 1870, İstanbul 1940 1304-P.38 1898 1902 1913 1916 Kastamonu Bölge K.
Nazif Kayacık 1872, İstanbul 1951 1306-P.298 1905 1910 1915 1928 3.Kaf.Tüm.K.
İsmail Cevat Çobanlı 1871, İstanbul 1938 1307-P.4 1895 1898 1910 1914 1918 1926 El-Cezire Cep.K.
Cemil Conk 1873, İstanbul 1963 1308-P.18 1901 1914 1916 1923 11-18.Tümen K.
Ahmet Naci Eldeniz 1875, Manastır 1948 1309-P.17 1902 1914 1917 1922 1927 7.Tüm.K.
Rüştü Paşa 1872, Erzurum 1926[1] 1309-Top.8 1911 1914 1917 1920 3.Kaf.Tüm.K.
"Sakallı" Nurettin Paşa 1873, Bursa 1932 1309-P.31 1901 1911 1914 1918 1922 1.Ordu K.
Hasan Mümtaz Çeçen 1876, İstanbul 1941 1309-P.99 1911 1916 1921 57.Tüm.K.
Kâzım Sevüktekin 1877, İstanbul 1949 1311-b-P.5 1906 1914 1918 1922 8.Tüm.K.
Osman Nuri Koptagel 1874, Erzincan 1942 1311-b-P.17 1912 1915 1920 1922 12.Tüm.K.
Mustafa Münip Uzsoy 1878, İstanbul 1950 1311-b-P.32 1911 1915 1921 61.Tüm.K.
Süleyman Sabri 1873, Manastır 1941 1311-b-Sv.50 1912 1915 1921 1929 7.Sv.Tüm.K.
Mehmet Rüştü Sakarya 1877, İstanbul 1951 1311-b-P.70 1903 1909 1912 1921 61.Tüm.K.
Veysel Özgür 1877, Trabzon 1931 1311-b-P.83 1912 1916 1921 7.Tüm.K.
Mehmet Emin Yazgan 1876, İstanbul 1961 1311-b-P.88 1911 1916 1921 1927 7-18.Tüm.K.
Ali Sait Akbaytogan 1872, Manyas 1950 1311-c-P.1 1907 1911 1913 1915 1923 1927 Doğu Cep.K.Vek.
Mustafa Fevzi Çakmak 1876, İstanbul 1950 1311-c-P.7 1902 1910 1913 1915 1918 1921 1922 Başvekil, Millî Müdafaa Vekili, Genkur.Bşk.
Vehbi Kıpçak 1875, Servi 1946 1311-c-P.8 1907 1910 1915 1928 10.Kor.As.Al.Hyt.Bşk.
Ali 1874, İstanbul ? 1311-c-P.11 1914 1916 1922 2-5.Tüm.K.Vek.
Hacı Mehmet Arif Örgüç 1876, İstanbul 1940 1311-c-Sv.69 1910 1914 1921 Mürettep Tüm.K.
Reşat Çiğiltepe 1879, İstanbul 1922 1311-c-P.80 1914 1916 1922 57.Tüm.K.
Mehmet Nihat Anılmış 1876, Filibe 1954 1312-P.4 1907 1912 1914 1915 1928 El-Cezire Cep.K.
Yakup Şevki Subaşı 1876, Harput 1939 1312-P.5 1907 1914 1916 1922 1926 2.Ordu K.
Yusuf İzzet Met 1876, Yozgat 1922 1312-Sv.6 1907 1912 1914 1915 3.Grup K.
Sami Sabit Karaman 1877, Şam 1957 1312-Sv.10 1914 1917 1923 6.Sv.Tüm.K.
Mehmet Muhittin Kurtiş 1876, Şam 1952 1312-P.14 1907 1911 1915 1931 60-61.Tüm.K.
Akif Erdemgil 1876, Debre 1962 1312-Sv.46 1911 1915 1921 1927 2.Tüm.K.
Mehmet Şefik Aker 1877, Kesriye 1964 1312-P.84 1908 1914 1916 57.Tüm.K.
Mehmet Sabri Erçetin 1876, Bursa 1956 1313-Top.17 1914 1917 1921 1922 8-4.Tüm.K.
Hüseyin Nurettin Özsu 1879, İstanbul 1937 1313-P.256 1911 1914 1917 1922 7-17.Tüm.K.
Mehmet Emin Çolakoğlu 1878, Şarkîkaraağaç 1939 1314-P.13 1914 1916 1918 1924 Kars.Müs.Mev.K.
Şükrü Naili Gökberk 1876, Selanik 1936 1314-P.16 1907 1915 1918 1922 1926 15.Tüm.K.-3.Kor.K.
Ali Hikmet Ayerdem 1877, Bursa 1939 1314-P.39 1907 1914 1918 1922 1926 11.Tüm.K.-2.Kor.K.
İbrahim Refet Bele 1881, Selanik 1963 1314-P.44 1913 1915 1916 1922 Güney Cep.K.
Hüseyin Nazmi Solok 1876, Balıkesir 1956 1314-Sv.48 1915 1916 1921 1924 1930 2.Sv.Tüm.K.-6.Tüm.K.
Mehmet Atıf Ateşdağlı 1876, Girit 1947 1314-Sv.48 1916 1917 24.Tüm.K.
Şerif Yaçağaz 1876, Pazarcık 1938 1314-P.94 1914 1916 1921 41.Tüm.K.
Sıtkı Üke 1876, Selanik 1941 1314-İs.505 1910 1915 1921 1927 11.-9.Tüm.K.
Ahmet Nuri Diriker 1876, Rusçuk 1951 1312-P.23 1911 1916 1921 1929 23.Tüm.Tug.K., 18.Tüm.K.V.
Fahrettin Altay 1880, İşkodra 1974 1315-P.1 1909 1914 1915 1921 1922 1926 12.Kor.K.-5.Sv.Kor.K.
Ethem Servet Boral 1876, Kafkasya 1956 1315-P.16 1911 1915 1921 2.Sv.Tüm.K.
Bekir Sami Günsav 1879, Bandırma 1934 1315-P.17 1910 1915 1916 17.Kor.K.Vek.-56.Tüm.K.
Ahmet Nuri Öztekin 1876, Bandırma 1912 1315-P.26 1914 1921 3.Kaf.Tüm.K.
Kâzım İnanç 1880, Diyarbakır 1938 1315-P.29 1909 1915 1915 1918 1924 6.Kor.K.
Mehmet Kâzım Dirik 1881, Manastır 1941 1315-P.87 1913 1915 1916 1924 1928 9.Or.Kur.Bşk.-Erzurum Müs.Mev.K.
Mehmet Selâhattin Adil 1881, İstanbul 1961 1315-b-Top.2 1908 1914 1915 1923 Adana Cep.K.-2.Kor.K.
Celâl (Dz.) 1879, İstanbul ? 1315-Gv.315 1915 1922 1928
Mehmet Hayrettin (Dz.) 1878, İstanbul 1918 1315-Gv.321 1921
Asım Gündüz 1880, Kütahya 1970 1316-P.2 1911 1915 1918 1922 1926 1937 Batı Cep.Kur.Bşk.
Mehmet Hayri 1879, Konya ? 1316-Ağ.Top.2 1910 1915 41.Tüm.K.
Cafer Tayyar Eğilmez 1877, Priştine 1958 1316-Sv.4 1910 1914 1915 1923 1.Kor.K.-Trakya Mil.Kuv.K.
Mürsel Bakü 1881, Erzurum 1945 1316-Sv.7 1911 1914 1918 1922 1.Sv.Tüm.K.
Mustafa Muğlalı 1882, Muğla 1951 1316-P.21 1914 1915 1922 1927 1931 1942 18-13.Tüm.K.
Ömer Lütfi Argeşo 1879, İstanbul 1975 1316-P.25 1915 1918 23.Tüm.K.
Mehmet Suphi Kula 1881, Manastır 1948 1316-Sv.57 1916 1921 1922 1927 14.Sv.Tüm.K.
İbrahim Çolak 1881, Bursa 1944 1316-P.157 1916 1921 1922 3.Sv.Tüm.K.
Mahmut Nedim Hendek 1880, Kafkasya 1920 1316-Sv.484 1916 1918 24.Tüm.K.
Ali İhsan Sabis 1882, İstanbul 1957 1317-Top.1 1911 1914 1915 1917 1.Ordu K:
Mehmet Hayri Tarhan 1880, Tırnovacık 1934 1317-P.4 1912 1916 1921 1929 9.Tüm.K.
Mustafa Kemal Atatürk 1881, Selanik 1938 1317-P.8 1911 1914 1915 1916 1921 TBMM Reisi, Başkomutan
Cavit Erdel 1884, Edirne 1933 1317-P.14 1933 1912 1916 1922 1927 11.Kaf.Tüm.K.
Mehmet Arif Bey 1882, Adana 1926[1] 1317-P.17 1915 1918 1921 11.Tüm.-3.Grup K.
Ali Fuat Cebesoy 1882, İstanbul 1968 1317-P.28 1911 1914 1915 1917 1923 1926 20.Kor.K.-Batı Cep.K., Moskova Sefiri
İsmail Hakkı 1883, İstanbul 1923 1317-P.59 1913 1916 1921 11.Kafkas Tümeni Komutanı
Ahmet Fuat Bulca 1881, Selanik 1962 1317-P.80 1915 1921 1924 24.Tüm.K.-Ankara Komutanı
Musa Kâzım Karabekir 1882, İstanbul 1948 1318-P.1 1912 1914 1915 1915 1920 1923 15.Kor.K.-Doğu Cep.K.
Mehmet Emin Koral 1881, İstanbul 1959 1318-Ağ.Top.1 1912 1915 1916 1922 1926 1.Ordu Kur.Bşk.
Sadullah Güney 1883, İstanbul ? 1318-Kale Top.1 1912 1916 1921 46.Tümen K. - Ankara Menzil Müfettişi
Mehmet Kenan Dalbaşar 1886, İstanbul 1935 1318-Sv.7 1915 1918 1922 1926 1931 5.Tüm.K.
Şevket Seyfi Düzgören 1880, İstanbul 1948 1318-P.14 1912 1916 1921 1927 13.Kaf.Tüm.K.
Mehmet Nuri Conker 1882, Selanik 1937 1318-P.15 1912 1915 1920 41.Tüm.K.
Mehmet Hulusi Conk 1881, İzmir 1950 1318-P.24 1913 1918 1922 24.-18.Tüm.K.
Kazım Fikri Özalp 1882, Köprülü 1968 1318-P.29 1914 1915 1917 1921 1922 1926 61.Tüm.-Mürettep Kor.K.-Millî Müdaffa Vekili
Ethem Necdet Karabudak 1882, Çal 1946 1318-P.31 1915 1921 1922 14.Tüm.K.
Cemil Cahit Toydemir 1883, İstanbul 1956 1318-P.311 1915 1918 1921 1927 1933 1942 5.Kaf.-10.Tüm.K.
Mustafa İsmet İnönü 1884, İzmir 1973 1318-Sah.Top.1 1912 1914 1915 1921 1922 1926 Genelkurmay Başkanı - Batı Cep K.
Şefik Avni Özüdoğru 1884, Samsun 1960 1319-İs.1 1915 1918 15.Tüm.K.
İzzettin Çalışlar 1882, Yanya 1951 1319-Top.2 1914 1916 1921 1922 1926 1930 61.Tüm.K.-1.Kor.K.
Abdurrahman Nafiz Gürman 1882, Bodrum 1966 1319-P.5 1913 1917 1921 1926 1930 1940 1.Tüm.K.
Alaâddin Koval 1882, İstanbul 1930 1319-P.8 1914 1916 1922 1927 55.Tüm.K. - 41.Tüm.K.
Aşir Atlı 1881, Kilis 1967 1319-P.23 1914 1916 1921 1925 16.Tüm.K.
Halit Karsıalan 1883, İstanbul 1925 1319-P.257 1915 1916 1920 1922 9.Kf.Tüm.K. - Kocaeli Grp K. - 12.Grup K.
İbrahim Münir (Dz.) 1885, İstanbul 1930 1319-Gv.696 1921 1926
Cemal Çakar (Dz.) 1883, Safranbolu ? 1319-Gv.704 1921 1927
Osman Zati Korol 1880, İzmir 1946 1320-Ağ.Top.1 1915 1921 1922 1927 1.Sv.Tüm.K.
Mehmet Kazım Orbay 1887, İzmir 1964 1320-Sah.Top.1 1914 1916 1918 1922 1926 1935 Doğu Cep.Kur.Bşk.-3.Kaf.Tüm.K.
Ahmet Naci Tınaz 1882, Serfice 1964 1320-P.3 1916 1921 1922 1926 1930 Batı Cep.Kur.Bşk.-15.Tüm.K.
Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet 1883, İstanbul 1958 1320-P.5 1915 1917 1922 1926 2.Ordu Kur.Bşk.
Kemalettin Sami Gökçen 1884, Sinop 1934 1321-İs.1 1914 1917 1921 1922 1926 1.Tüm.K. - 4.Kor.K.
Ahmet Zeki Soydemir 1883, Selanik 1954 1321-P.5 1915 1921 1922 1927 Mürettep Tüm.-2.Sv.Tüm.K.
Mehmet Sabit Noyan 1887, İstanbul 1967 1321-P.30 1914 1921 1922 1927 1935 1945 190.A.K. - 57.Tüm.K.Vek.
Ömer Halis Bıyıktay 1883, Erzincan 1939 1321-P.44 1918 1921 1922 1927 1934 23.Tüm.K.
Halit Akmansü 1884, Kastamonu 1953 1322-Top.2 1916 1921 1922 3.Kaf. - 5.Kaf.Tüm.K.
Ahmet Derviş 1884, Selanik 1932 1322-P.26 1914 1921 1922 1926 1930 7. - 11.Tüm.K.
Mehmet Salih Omurtak 1889, İstanbul 1954 1323-P.1 1916 1921 1922 1926 1930 1940 61.Tüm.K.
Mehmet Nazım 1886, Kayseri 1921 1323-P.3 1916 1921 1921[2] 4.Tüm.K.
Hulusi Gökdalay (Dz.) 1883, İzmir 1955 1323-Gv.803 1921 1925 1931 1937
Mustafa Fahri (Dz.) 1887, Edremit ? 1323-Gv.809 1921 1925
Şevket Doruker (Dz.) 1884, İstanbul 1956 1323-Gv.814 1921 1922
Necip Okaner (Dz.) 1886, İstanbul 1959 1323-Gv.817 1922
Mehmet Fazıl (Hv.) 1889, İşkodra 1923[3] 1326-Hv.41 1922

Dipnotlar

  1. 1926' da İzmir Suikastında suçlu bulunarak idam edildi.
  2. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sırasında şehit olduktan sonra 16 Temmuz 1921'de TBMM'nin kararıyla
  3. 27 Ocak 1923' te İzmir' de uçağının düşmesi neticesinde öldü.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.