Türeyiş Destanı

Türeyiş Destanı adıyla bilinen bu hikâye aslında Kao-che (Çince: 高車 / 高车, Pinyin: Gāochē, Wade-Giles: Kao-ch'e)'nin yaratılış destanıdır. Fuat Köprülü ise Hüvey-Hü'lerin destanı olarak aktarılan bir Türk Destanıdır.[1][2]

Bu destanın Çin vakayinamelerinden Vey Kitabı[3] ve Kuzey Hanedanlar Tarihi[4] kitaplarında yer almaktadır.

Hikâye

Eski Hun hükümdarlarından birinin çok güzel iki kızı vardır.O kadar güzeldiler ki Tengri,onları,Tengrilerle evlenmeleri için yarattığına inanılıyordu.Hükümdar da böyle düşündü.Kızlarını insanlardan uzak tutmak için ülkesinin şimal taraflarında yüksek bir kule yaptırdı.Kızlarını bu kuleye bıraktı.Hükümdarın,kızlarıyla evlenmesi için yakarışlarla çağırdığı Tanrı,nihayet bir bozkurt şeklinde geldi.Bu kızlarla evlendi.Bu evlenmeden doğan Dokuz Oğuz-On Uygur çocuklarının sesi,Bozkurt sesine benzerdi.Bu çocuklar birer bozkurt ruhu taşıyarak çoğaldılar.[5]

Not

  1. Fuat Köprülü, Türk Edebiyat Tarihi, Cilt 1, s. 69-73
  2. Prof.Dr.Cemal Anadol,Tarihe Hükmeden Millet Türkler,S.77-101
  3. Vey Kitabı, Cilt 103
  4. Kuzey Hanedanlar Tarihi, Cilt 98
  5. Prof.Dr.Cemal Anadol,Tarihe Hükmeden Millet Türkler,S.101

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.