Tümleşik geliştirme ortamı

Tümleşik geliştirme ortamı (İngilizce: Integrated development environment, kısaca IDE), bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde yazılım geliştirebilmesini amaçlayan, geliştirme sürecini organize edebilen birçok araç ile birlikte geliştirme sürecinin verimli kullanılmasına katkıda bulunan araçların tamamını içerisinde barındıran bir yazılım türüdür.

Anjuta, GNOME ortamı için bir C ve C++ TGO'su

Tümleşik geliştirme ortamlarında olması gerekli en temel özellikler:

  • Programlama diline göre sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü.
  • Kod dosyalarının hiyerarşik olarak görülebilmesi amacıyla hazırlanmış gerçek zamanlı bir dizelge.
  • Tümleşik bir derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı.
  • Yazılımın derlenmesi, bağlanması, çalışmaya tümüyle hazır hale gelmesi ve daha birçok ek işi otomatik olarak yapabilmek amacıyla küçük inşa araçları.

En bilinen tümleşik geliştirme ortamlarına örnek olarak Eclipse, Microsoft Visual Studio, Code::Blocks, Dev-C++, Anjuta, KDevelop, NetBeans gibi ortamlar verilebilir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.