Sutta Pitaka

Öğreti sepeti de denilen Sutta Pitaka (Pali: Sutta Pitaka), Buda’nın konuşmalarının ve diyaloglarının toplanmasıdır. Bazen “Üç Sepet”in önemli bir bölümü ve bütün Pali derlemelerinin yardımcısı olarak kabul görmüştür. Sutta (Pali dilinde) ya da Sutra (Sanskritçede) kelime olarak “iplik” anlamına gelmektedir. Bu kavramı Budizm’in sözlü geleneğinde düşünsel anlamda “bağlayıcı çizgi”yi, diyalogların ya da konuşmaların ana temasını belirtmektedir. Diyaloglar ve konuşmalar Sutta Pitaka’da 5 farklı gruba ayrılmıştır.

  1. Uzun Külliyatlar (Dingha-Nikaya)
  2. Orta Uzunluktaki Külliyatlar (Majjhima-Nikaya)
  3. Sınıflandırılmış Külliyatlar (Samyutta-Nikaya)
  4. Eklenerek Yapılan Külliyatlar (Anguttara-Nikaya
  5. Küçük/Kısa Külliyatlar (Khuddaka-Nikaya)

Vinaya Pitaka

Vinaya Pitaka (Pali ve Sanskritçede kelime anlamı “Disiplin Sepeti” olan), rahip ve rahibelerin uyması gereken kuralların toplanmasıdır. Pali derlemelerinin ilk bölümünü oluşturmaktadır. Budizm keşişliğinin temelidir. Rahip (Bhikkhu) ve rahibelerin (Bhikkhuni) gün boyunca uyması gereken kuralları ve ayrıca hem manastırda hem de din adamı olamayan bir toplulukla uyumlu bir şekilde birlikte yaşamanın sağlanmasını gerektiren görgü kurallarını kapsamaktadır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.