Sunyata

Sunyata (Śūnyatā) kavramı Mahayana Budizm’inin merkezi sayılan bir görüştür. Boşluk, gereksizlik, anlamsızlık anlamına gelmektedir.

Boşluğun tanımı

Boşluk kavramı, Budist öğretisindeki “Kendin Olmama” ifadesinden hareketle ortaya çıkmış bir kavramdır. Olguların varlığı, belirli etmenlere bağlı olduğundan bu öğreti diğer bir yandan olguların meydana gelişlerine de dikkat çekmektedir. “Boşluk”, mutlak varoluşun ve ben anlayışının olmadığını vurgular. Gerçek dünyanın var olmadığının nominal kavramı olan bir devamlılık söz konusu değildir. Mutlak varlık ve gerçeklik yoktur.

Batılı anlayışta boşluk

Batı görüşünde fiziksel vakuum denilen kavram Budizm’deki „boşluk“ (Shunyata) kavramıyla benzer bir ifadedir. Olguların oluşumlarındaki anlamsızlığı belirtmektir. Mahayana Budizm’inin merkezini oluşturan amaç yok olma öğretisi (ucchedavada) ve Sonsuzluk ilkesine bağlı dünya görüşü aracılığıyla gerçek aklın doğasını ortaya çıkarmaktır. Sonunda ise „Orta Yol“ ile bilgeliğe ulaşmaktır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.