Subaşı

Subaşılar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde; barış zamanında asayişi sağlayan, savaş zamanında da orduda çeşitli görevlerde bulunan subaylardır.Kazalarda sancak beyini temsil ederler. Genellikle kendilerine bir zeamet bağlanırdı. Sözcük sü (asker) ve baş kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Fakat 'sübaşı' kelimesi büyük ünlü uyumuna aykırı olduğundan zaman içinde 'subaşı' diye söylenegelmiştir. Ayrıca, günümüz Türkiye Türkçesinde kullanılan 'Subay' terimi de terminoloji olarak aynı mantığın ürünüdür: sü=asker, bay=erkek, sübay=erkek asker.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.