Suavi Aydın

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aynı alanda yüksek lisans yaptıktan sonra doktorasını Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde tamamladı. Etnisite, milliyetçilik, devlet sorunsalı, etnotarih, yerel tarih ve yerleşim tarihi alanlarında çalışmaktadır. Halen Toplum ve Bilim, Tarih ve Toplum ve Kebikeç dergilerinin yayın kurulunda yer alıyor. Çok sayıda makalesinin yanı sıra, yayımlanmış çalışmaları arasında, Modernleşme ve Milliyetçilik (1993), Kimlik Sorunu, Ulusallık ve "Türk Kimliği" (1998), Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet (2000, Kudret Emiroğlu, Oktay Özel ve Süha Ünsal ile birlikte), Antropoloji Sözlüğü (2003, Kudret Emiroğlu ile birlikte), Küçük Asya’nın Bin Yüzü: Ankara (2005, Kudret Emiroğlu, Ömer Türkoğlu ve E. Deniz Özsoy ile birlikte) bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dekanlık görevini yürütmüş olan Suavi Aydın, hâlen aynı fakültede öğretim üyesidir. 2008 yılındaki Ermenilerden Özür Diliyorum kampanyasını desteklemiştir.

Suavi Aydın (d. 1962, Ankara), Türk akademisyen.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.