Suçlama

Suçlama veya İtham etme, bir gerçek veya tüzel kişiliğe karşı suç işlediği iddiasıyla isnatta bulunmaktır. İddia makamı, suç isnadında bulunan makamdır.[1] Suçlama, hükümetin resmi bir organı tarafından iddianame gibi hukuki bir yolla yapılabileceği gibi, diğer kişilerce şikayet sonucu da suçlamada bulunulabilir. Ceza yargısında iddia (itham), bir kimsenin bir suçu işlediğini iddia etmektir.[2]

Kaynakça

  1. http://www.hukukturk.com/fractal/hukukTurk/pages/sozluk.jsp?pChParam=%DD
  2. Ceza Muhakemesi Hukuku, Yard.Doç.Dr. Neval OKAN, Arş.Gör. Ozan Ercan TAŞKIN, Arş.Gör. Nazmiye Özenbaş BOYDAĞ, Arş.Gör. Hakan KARAKEHYA, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2005, Sayfa:31, ISBN 9750603702
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.