Stratüs

Stratüs (St), stratüs ailesindeki ana bulut tipi. Tabanı 6.500 ft (2 km) altında bulunur ve alçak seviye bulutudur.[1]

Stratüs undulatus

Gri renkli, tabanı görece tekdüze ve yayılmış bir bulut tabakası şeklindedir.[1] Güneş stratüs bulutu arkasındayken hatları net olarak seçilebilir.[1] Çisenti şeklinde yağışa neden olabilir.[1]

Meteorolojide kullanılan stratüs sembolü

Etimoloji

Stratus sözcüğü Latincede "yayılmış" anlamına gelir.[2] Birleşik isimlerde stratüs sözcüğü bazen "strato-" şeklinde önek olarak kullanılır: stratokümülüs vs.

Kaynakça

  • Pooley, Dorothy, ve Robert Seaman. The Air Pilot's Manual 2: Aviation Law & Meteorology. 10. baskı. Shoreham, West Sussex: Pooley's Air Pilot Publishing, 2011.
  1. Pooley's, sf 236-237
  2. "stratus." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.