Stilb

Stilb CGS birim sisteminde aydınlanma birimidir. Kısaltması sb dir. Birim Fransız bilim insanı Andre Blondel (1863-1938) tarafından tanımlanmıştır. Buna göre kendisi ışık kaynağı olmayan, fakat bir ışık kaynaği tarafından aydınlatılan bir yüzeyin aydınlanma birimidir. cd kandela (mum) olmak üzere,

MKS sisteminde özel bir birim adı yoktur ve aydınlanma için metrekareye düşen kandela () birimi kullanilir. Stilb biriminin MKS sistemindeki eşiti;

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.