Stereognozi

Stereognozi, görsel ve işitsel bilgilerin yokluğunda bir nesnenin şeklini algılayabilme ve tanıma yeteneğidir. Genellikle dokunsal duyularla cismi tanımlayabilmek için doku, boyut, mekansal özellikler, sıcaklık vb. özelliklerden yararlanılır.[1]

Kaynakça

  1. Yekutiel, M., Jariwala, M., & Stretch, P. (1994). Sensory deficit in the hands of children with cerebral palsy: a new look at assessment and prevalence. Dev Med Child Neurol, 36:61-24.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.