Stephanos Byzantinos

Bizanslı Stephanos, veya diğer bilinen adlarıyla Stephanus Byzantinus veya Stephanos Byzantinos (Yunanca: Στέφανος Βυζάντιος), Ethnica adlı önemli bir coğrafya sözlüğünün yazarıdır. Bu sözlükten günümüze çok az şey kalmıştır ama Hermolaus adlı bir yazarın onun hakkında hazırladığı bir özet mevcuttur.

Antik Yunanistan hakkında coğrafi, mitolojik ve dinî bilgi edinmekte bu eser son derece kıymetlidir. Son müteşekkil standart sürüm Augustus Meineke tarafından 1849'da hazırlanmış olanıdır. Konvansiyon gereği metne yapılan atıflar Meineke'nin sayfa numaralarını kullanır. Eserin ilk modern sürümü 1502'de Aldine Matbaasında yayımlanmıştır. Kitabın yeniden düzenlenmiş bir edisyonu 2006'da Almanca olarak Margarethe Billerbek tarafından hazırlanmıştır.

Hermolaus kitabın özetini Justinian'a ithaf etmiştir; bu adı taşıyan imparatorlardan birincisine mi ikincisine mi olduğu tartışmalıdır, ancak Stepanus'un 6. yy'da, I. Justinian döneminde faaliyet gösterdiği muhtemel görünmektedir.

Özgün eserden kalan esas parçalar Bizans İmparatoru Konstantin VII tarafından hazırlatılmış olan De administrando imperio 'da (Ίβηρίαι δύο maddesi) ve De thematibus 'da (Sicilya'nın tarifi) bulunmaktadır; bu sonuncusunda ayrıca En Büyük Yedi Ada hakkında komedyen şair Aleksis'e ait bir alıntı da vardır. Bir diğer önemli parça, Δύμη maddesinden Δ'nın sonuna kadar olan kısmı içerir, Seguerin Kütüphanesinde bulunmaktadır.

Kaynakça

Edisyonlar

978-3-11-017449-6. - C. Nehri tarafından değerlendirmesi yapılmıştır ((İngilizce)).

Daha çok okumak için

Kaynak

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/12/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.