Standard & Poor's

Standard & Poor's (S&P), merkezi ABD'de New York'ta bulunan uluslararası kredi değerlendirme kuruluşudur.

Standard & Poor's
Endüstri Finans Kuruluşu
Kurucu Henry Varnum Poor 
Genel merkezi
New York
,
ABD
Kilit kişiler Deven Sharma (Başkan)
Website www.standardandpoors.com

S&P, 1860 yılında Henry Varnum Poor tarafından kuruldu. 1970'li yıllardaki ekonomik bunalımın getirdiği borç krizleri 1982 yılındaki Meksika'nın yaşadığı ekonomik sarsıntı, para sisteminin uluslararası işleyişinde öngörü gerektiren bir uyarı sisteminin doğmasına yol açtı. Bu uyarı sistemi S&P gibi kuruluşların varlığına anlam katmıştır. S&P, şirketler gibi, ülkeleri de değerlendirmeye tabi tutar. Ülkelere borç vermek isteyen yatırımcılar ülkelerin kredi değerliliğine göre önerilen faizleri değerlendirmeye alır. Bu kredi değerlendirmeleri S&P'nin verdiği / vereceği derecelendirme puanlarıyla belirlenmektedir. Kredi değerliliği yüksek olan ülkelerin borçlanmalarının maliyeti göreli olarak daha düşük olmaktadır. Şirket, sadece ekonomik durum değil, seçim sistemi ve zamanları, dış politika gelişmeleri, demokrasinin işleyişi, siyasal partiler, iktidar, muhalefet ilişkileri, liderin durumu, siyasal gündemdeki riskler, koalisyonların yapısı, Merkez Bankası'nın bağımsızlık derecesi ve benzerleri gibi siyasi durumları da gözönüne almaktadır.

Derecelendirme puanları

Yatırım dereceleri

Dış derecelendirmelerine (foreign rating) göre ülkeler
AAA AA A BBB BB B CCC CC/D
  • AAA: En yüksek kalite, sağlam, Yalnız küçük bir yatırım riski taşırlar.
  • AA+, AA, AA-: En yüksek dereceden düşük bir farklılığa sahip olmakla birlikte, yine yüksek dereceli ve sağlamdır.
  • A+,A: Ortanın üstündedir. Sağlam ve güvenilir olmakla birlikte ekonomik şartlardan etkilenebilir.
  • BBB+,BBB,BBB-: Orta derecelidir. Uzun vadede risklidir. Spekülatif özellikler taşır.

Spekülatif Dereceleri

  • BB+,BB, BB- : Spekülatif özelliktedir. Belirsizlikler taşırlar.
  • B+,B,B : Yatırım niteliği taşımaz. Borçlanma şartlarına uymama ihtimali yüksektir.
  • CCC+,CCC,CCC : Kısa dönemli riski dahi oldukça yüksektir.
  • CC : Tamamen spekülatiftir. Geri ödeme hemen hemen imkânsızdır.
  • C : En düşük kalite, En yüksek risk

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.