Spektrum

Spektrum ya da tayf, renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da diğer fiziksel gerçeklerin, belli bir değer kümesi ile sınırlanmadan birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz değişmesi durumudur.

Elektromanyetik tayf

Dalga tayfı

Dalga tayfı çeşitli dalgaboylarındaki sinyallerin ve bunların kuvvetlerinin tanımlanmasıdır. Tayf genelde dikey düzlemde genlik ve yatay düzlemde frekans bulunacak şekilde bir grafik olarak verilir.

Ses dalgalari için, ses tayfı terimi kullanilir. Ses tayfı seste oluşan yüksek ve alçak tonları gösterir.

Görünür ışık için ( dalgaboyu 380 nm ile 800 nm arası) tayf ışıkta beliren renkleri verir.

Görünür ışık aslında gamma ışımasından radyo dalgalarına kadar uzanan elektromanyetik ışıma tayfının (bkz. elektromanyetik tayf) küçük bir bölümünü oluşturur.

Elektromanyetik tayf
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.