Soyluluk unvanları

Bugüne dek kullanılmış başlıca soyluluk unvanları şunlardır:

Batı Avrupa'da

Avrupa'da Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından 20. yüzyılın başlarına kadar geçerli olan unvanlar, en yüksekten en alçağa doğru, aşağıdaki gibidir:

İmparatorlara taclarını Papa takar. Napolyon bu geleneği bozarak kendi tacını kendi takmıştır, bu olay imparatorluğun sekülerleşmesinin simgesidir.

"Principatus", "augustus", "sezar" olarak da anılır. Alman imparatoruna "kayzer" denir.

Dişili: İmparatoriçe.

Dişili: Kraliçe.

Dişili: Grandüşes

Dişili: Arşidüşes.

Dişili: Düşes.

Dişili: Prenses.

Dişili: Markiz/Margravin.

Dişili: Kontes.

Dişili: Vikontes.

Dişili: Barones.

Dişili: Baronetes.

Bu unvanların herhangi birine sahip olan soyluya aynı zamanda Lord da denir.

Doğu Avrupa'da

Dişili: Çariçe.

İslam coğrafyasında

Dişili: Melike.

Dişili: Şahbanu. Bu unvanı alan tek kadın son şahın karısı Farah Diba'dır.

Orta Asya'da

Zamanla yabgu terimi daha küçük beylere verilir oldu.

Dişili: Yenge?

Dişili: Hatun.

Hatun: Kağan/Hakan 'ın hanımına denir.

Diğer toplumlarda

Daha önceki çağlarda "mikado" terimi kullanılırdı.

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.