Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

Sosyalist Yeniden Kuruluş (kısaca SYK), 4 sosyalist örgüt ve birçok bağımsız bireyin içerisinde yer aldığı sürdürülen ortak program etrafında ortak bir parti kurma çalışmalarının sonucunda 24 Haziran 2013 tarihinde kuruluşu ilan edilen Marksist-Leninist parti.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
Kısaltma SYKP
Genel başkan Canan Yüce, Cavit Uğur
Slogan(ları) Hayat Bizi Sosyalizme Çağırıyor!
Kuruluş tarihi 24 Haziran 2013
Birleşme Halkların Demokratik Partisi
Merkez Ankara
Üyelik  (4 Şubat 2020) 393[1]
İdeoloji Marksizm-Leninizm
Enternasyonalizm
Siyasi pozisyon Aşırı sol
TBMM
0 / 584
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
0 / 30
Belediye Başkanlığı
0 / 1.351
İl Genel Meclisleri
0 / 1.251
Belediye Meclisleri
0 / 20.498
İnternet sitesi

SYKP eylemi

Parti, oluşturulan ortak programında hedefini, kapitalist sömürünün ve bütün tahakküm biçimlerinin, bütün eşitsizliklerin, bütün hiyerarşik ve dışlayıcı toplumsal ilişkilerin tasfiye edildiği; işbölümünün aşıldığı, dayanışma ve ortaklaşmanın insanın varoluşunun içselleştirilmiş bir özelliği haline geldiği bir komünist toplum olarak ilan etmiştir. Parti, 21. yüzyılda kapitalizmin yarattığı çelişkilerin arttığını, emek-sermaye çelişkisinin dışında da farklı çelişkiler var olduğunu, ancak bunların merkezinde emek-sermaye çelişkisinin bulunduğunu ve bu çelişkilere karşı da işçi sınıfının saflarında mücadele edilmesi gerektiğinden bahseder. Partinin logosu 21. yüzyıl sosyalizmini simgeleyen üç renkli yıldızdır. Kızıl işçi sınıfını ve sınıf mücadelesini, yeşil doğayı ve ekolojik mücadeleyi, mor ise kadın kurtuluş mücadelesini simgeler. Parti, Halkların Demokratik Kongresi ve Halkların Demokratik Partisi'nin bileşenlerindendir. Eş genel başkanlık sistemi uygulanır.

SYKP'nin lise örgütlenmesi Devrimci Lise Koordinasyonlarıdır.

Tarihi

Sosyalist Yeniden Kuruluş adıyla sürdürülen ortak parti kurma çalışmalarının sonucunda Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), 24 Haziran 2013’te İçişleri Bakanlığına yapılan başvuruyla resmî kuruluşunu gerçekleştirdi. Eş başkanlık sistemini kabul eden SYKP’de eş başkanlıklara Nejla Kurul ve Tuncay Yılmaz seçildi. SYKP, Türkiye siyasi tarihinin en önemli halk ayaklanmalarından birisi olan Gezi Direnişi'nin içerisinde kuruldu.[2]

Partinin kurucuları arasında sosyalist harekette uzun yıllardır mücadele veren sol kamuoyunun yakından tanıdığı Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun adayı olarak seçimlere giren ve milletvekili seçilen Ertuğrul Kürkçü, Sevim Belli, Mahir Sayın, Kenan Kalyon, Şaziye Köse, Mustafa Kemal Kaçaroğlu, Tülay Hatimoğulları, Halit Elçi, Hikmet Sarıoğlu, Talat Oruç, Fahriye Kotevoğlu, Ahmet Saymadi, Eser Çapar, Tarık Oruç, Emine Ortakaya, Barış Akpolat, Erol Akalın,Muhsin Dalfidan, Elmas Çınar, Reha Keskin, Kadir Akın, Erdal Kara, Gülseren Pusatlıoğlu, Mustafa Kahya, Mehmet Yücel, Mehmet Saltoğlu, Ahmet Kaya, Mehmet Ali Karabekmez, İlhan Cüre gibi isimler de yer alıyor.

23 Haziran 2013 Pazar günü Ankara’da yapılan Kurucular Kurulu toplantısında partinin 101 kişiden oluşan parti meclisi ve eş başkanlar belirlendi. Ardından 24 Haziran 2013 Pazartesi günü Kurucular Kurulu’ndan bir heyet İçişleri Bakanlığı’na başvurarak resmî kuruluşu gerçekleştirdi.

Başvuru sonrasında basına açıklamada bulunan Eş Başkanlar, SYKP’nin sosyalist hareketin ihtiyaç duyduğu yenilenme ve kapitalizmi aşacak bir mücadeleyi örgütleme perspektifiyle kurulduğunu belirttiler. İki yıla yakın bir süredir devam eden partileşme çalışmalarının Gezi Parkı direnişiyle çakışmasının yeniden kuruluş ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Eş Başkanlar, SYKP’nin aynı zamanda Başbakan Erdoğan’ın ‘çapulcu’ diyerek küçümsediği emekçilerin ve tüm ezilenlerin partisi olduğunu belirttiler. Bu anlamıyla Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin Çapulcu Halk Partisi olarak da adlandırılabileceğini [3][4] ifade eden Eş Başkanlar, Partinin başta emek sermaye çelişkisi olmak üzere her türden baskı, tahakküm ve sömürü politikalarına karşı mücadele edeceğini vurguladılar.

Başlangıçta Sosyalist Demokrasi Partisi'ninde içerisinde bulunduğu Sosyalist Yeniden Kuruluş Parti-Girişimi olarak örgütlenen süreçten, Sosyalist Demokrasi Partisi ideolojik ve örgütsel farklılıklar dolayısıyla çekilmiştir. Kalan 4 yapı ve bağımsız bireyler ise mutabakatlarını yenilemişler ve SYK sürecinin ardından SYKP'yi kurmuşlardır.

Özellikle Gezi Direnişi başladığından Taksim Meydanı'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi'ne asılan Kes Sesini Tayyip! yazılı pankart direnişçilerin ilgisini çekmiştir ve bazı yayın kuruluşları tarafından sansürlenmiştir.

Logosu

SYKP'nin üç renkli bir yıldızdan oluşan logosundaki renklerden kırmızı işçi sınıfı hareketini, mor kadın hareketini, yeşil ise ekoloji hareketini temsil ediyor.

Bileşenleri

İşçilerin Sosyalist Partisi,Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi, Sosyalist Gelecek Parti Hareketi (SGPH) ve Sosyalist Birlik Hareketi (SBH) ile çok sayıda bireysel katılımcının oluşturduğu SYK, bir yılı aşkın zamandır programatik tartışmaları sürdürüyordu. Demokrasi İçin Birlik Hareketi (DBH) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) gibi oluşumlarda uzun yıllardır birlikte çalışma yürüten siyasi hareketler, programatik tartışmaların, ortak siyasal faaliyetin ve örgütsel bütünleşmenin yeterli düzeye ulaşmasıyla birlikte, SYKP’nin kuruluşu öncesinde bağımsız siyasal varlıklarına son verdi.

Yayınları

Partinin yayın organları aylık yayımlanan Siyaset gazetesi ve üç ayda bir yayımlanan Yaşayan Marksizm dergisidir. Ayrıca internet üzerinden Siyasi Haber üzerinden yayım faaliyetini sürdürmektedir. Siyaset gazetesinin yazarları arasında Ertuğrul Kürkçü, Mustafa Kahya, Mahir Sayın, Kenan Kalyon, Tuncay Yılmaz, Mustafa Durmuş ve Şaziye Köse gibi isimler bulunmaktır.

Üye sayısı

4 Şubat 2020'deki resmî verilere göre partinin üye sayısı 393'tür.[5]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.