Sopa (silah)

Sopa veya değnek, genellikle ahşaptan yapılan ve elde taşınan bir yakın dövüş silahıdır. Sopa, tüm silahların en basitleri arasında olup tarih öncesi çağlardan beri silah olarak kullanılmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.