Sol

Sol aşağıdaki şekillerde kullanılabilmektedir:

  • Göreceli yön, bir şeyin başka bir şeye göre olan konumunu anlatırken sağın karşıtı olarak kullanılır.
  • Solaklık, doğal olarak kişinin sol elini sağ elinden daha iyi kullanabilmesi özelliği.
  • Solculuk, politik bir akım ya da ideoloji olarak.
  • Sol (müzik)
  • Sol (mitoloji), Roma mitolojisinde güneş tanrısı. Ayrıca astronomide Güneş'in bilimsel adı.

Medya

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.