Sofu Sinan Paşa

Sofu (Sofi) Sinan Paşa (d.? - ö.?, Osmanlı devlet adamı.

Prizren bölgesinden bir Arnavut olduğu bilinmektedir. 1596'da III. Mehmed'in Avusturya seferine Erzurum beylerbeyi olarak katılan Sinan Paşa, savaştan sonra yeni kurulan Eğri Eyaleti'nin ilk beylerbeyi oldu. 1598'de Sokolluzade Lala Mehmed Paşa'nın yerine gelerek Anadolu Eyaleti valisi olmuştur[1]. 1590-1592 yılları arasında Budin beylerbeyliği, 1594'te de Temeşvar beylerbeyliği yaptı. Sadrazam Malkoç Yavuz Ali Paşa Avusturya seferine çıkarken 30 Mayıs 1604'de Sinan Paşa'yı İstanbul kaymakamı olarak bıraktı. Ancak Haziran başında bu görevden alındı. 1604 yılından 1605 yılı başına kadar ikinci defa Eğri beylerbeyi, 1605 yılında da ikinci defa Budin beylerbeyi olarak görev aldı.

Prizren'de bulunan ve 1615 yılında tamamlanan Sinan Paşa camisi kendisi adına yaptırılmıştır.

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, 1932, sayfa, 161
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.