Sobekneferu

Sobekneferu, Mısır'ın onikinci hanedanına mensup sekizinci ve son hükümdar. Onikinci hanedandaki tek kadın firavundur. Kardeşi Firavun IV. Amenemhat'ın ölümü üzerine MÖ 1806 - MÖ 1802 tarihleri arasında 4 yıl hüküm sürmüştür.

Sobekneferu heykeli
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.