Sivil liberteryenizm

Sivil liberteryenizm, bireyin yaşamı ve seçimlerine yönelik her türlü baskı, kısıtlama veya ayrımcılığa karşı (devlet, şirket, akran vs. tarafından yapılan) bireysel hak ve özgürlüklerin üstünlüğünü vurgulayan siyasi düşünce türüdür.

Sivil liberteryenizm esasen tam bir ideoloji değildir, daha çok belirli konulardaki sivil özgürlükler ve sivil haklar topluluğunu ifade eder. Diğer bir deyişle sivil liberteryenizm; davranış, düşünce ve ifadede özgürlüğün savunulmasıyla sınırlı bir anlam barındırır. Dolayısıyla bilinen birçok ideoloji gibi düşünsel bütünlük arz etmez. Bu sebeple bir sivil liberteryenin bakış açısı birçok çağdaş sağ veya sol siyasi felsefelerle uyumluluk gösterebilir.

Sivil liberteryenlerin temel kaygısını hükümetin bireyin hayatına ve tercihlerine yönelik müdahaleleridir, onlar en az düzeyde müdahale talep etmekte, nefret söylemi ve müstehcenlik yasaklarına karşıdır. Sınırsız ifade özgürlüğünün avantajlarının dezavantajlarından daha ağır bastığını düşünmektedirler. Başka bir sivil liberteryenist duruş ise yasadışı maddelerin kısmen ya da tamamen yasallaşması, din ile siyaset arasında güçlü bir sınır çizilmesi, eşcinsel evliliklerin tanınması için destek içerir.

20. yüzyılda kişisel bilgisayarlar, internet, e-posta, cep telefonları ve diğer bilişim teknolojilerinde gelişme sivil liberteryenizmi bireylerin dijital haklarını ve gizliliğini korumaya yoğunlaştırmıştır.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.