Siroz

Siroz; karaciğer fonksiyonlarının kaybıyla sonuçlanan, normalde karaciğerde bulunan lobül işlevsel birimlerinin sertleşme ve nedbeleşme ile yerini geri dönüşümsüz fibrozis dokusunun aldığı patolojik duruma verilen addır. Ancak bu terim hemen her zaman kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.

Siroz sözcüğü Antik Yunanca'da portakal sarısı ya da koyu sarı renk anlamına gelen "κιρρός, kirrhós" sözcüğünden kaynaklanmakla birlikte ilk defa 1826 yılında Laennec tarafından kullanılmıştır.

Nedenleri

Karaciğer sirozu farklı hastalıkların sonucu olarak meydana gelebilir. Gelişmiş ülkelerde görülen sirozların %50’sinin sebebi alkol bağımlılığıdır. Türkiye'de görülen karaciğer sirozlarının başlıca sebebi ise hepatit B enfeksiyonudur. Bunlar dışında hepatit C & D enfeksiyonları da karaciğer sirozuna sebep olmaktadır. Diğer nedenler aşağıdaki gibidir:

 • Otoimmün Hepatit
 • Primer biliyer siroz (PBC) ve Primer Sklerozan Kolanjit (PSC)
 • Bazı konjenital karaciğer hastalıkları: Wilson hastalığı, hemokromatoz, kistik fibros, alfa-1 antitirpsin eksikliği
 • Kardiyak siroz: uzun süreli sağ kalp yetmezliğine bağlı olarak
 • Hepatotoksik ilaç veya toksinler[1]

Belirtileri

Genel Belirtiler

 •   Bitkinlik, çabuk yorulma,
 •   Davranış değişiklikleri, sinirlilik hali, uyku bozuklukları, unutkanlık
 •   Üst karında basınç hissi, meteorismus

Karaciğer deri belirtileri

 •   Spider naevi (Üst gövdede ve yüzde görülen örümcek damarsal benlerdir, gebelikte de görülebilir)
 •   Palmar eritem (Avuç içinde - tenar ve hipotenar bölgelerinde - artan östrojen miktarı sebebiyle görülür.)
 •   Kuru ve kırmzı dil ve dudaklar (Lackzunge, Lacklippen)

Hormonal belirtiler

Diğer Belitriler

 •    Hemostaz bozuklukları (Sentezi karaciğerde yapılan koagulasyon faktörlerinin yeterli üretilememesi sonucu)
 •    Portal hipertansiyon ve varis kanamaları
 •    Bacaklarda ödem ve karında sıvı birikmesi (Assit)
 •    Hipersplenizm
 • Hepatik ensefalopati[2]

Sirozda kötü prognoz kriterleri

 • düşük albümin düzeyi
 • düşük serum sodyumu
 • uzamiş pt
 • persistan sarilik
 • tedaviye başarisiz yanit
 • asit varliği
 • varis kanamalari
 • nöropsikiyatrik komplikasyonlarin eşlik etmesi
 • küçük karaciğer
 • persistan hipotansyon
 • etiyolojik ajan(alkol)

Kaynakça

 1. Piper. Innere Medizin (Springer Lehrbuch), ISBN-13 978-3-540-33725-6
 2. Gerd Herold. Innere Medizin 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.