Siricius

Papa Siricius Roma Piskoposu, Aralık 384'ten 26 Kasım 399' da ölümüne kadar papalık görevini yürüttü.[1] Ölümünden hemen önce Piskopos I. Damasus'in halefi olan Papa I. Anastasius'i papalığa atadı.

Papa Aziz
Siricius
Papa Siricius'un portresi
Doğum y. 320
Roma, Roma İmparatorluğu (günümüzde İtalya)
Ölüm 26 Kasim 399
Roma, Roma İmparatorluğu (günümüzde İtalya)
Etkin yıllar Aralik 384- 26 Kasim 399
Yerine geldiği Papa I. Damasus
Yerine gelen Papa I. Anastasius
Din Hristiyanlık (Katolik)

Siricius, Ursicinus'un tüm girişimlerine rağmen oy birliği ile Roma Piskopos'u seçildi. Geleneklere göre Siricius'un Papa olabilmesi için karısını ve çocuklarını terk etmesi gerekiyordu. Papalığı zamanında İspanya piskoposu Priscillian delaletle suçlanarak dönemin Roma imparatoru Magnus Maximus tarafından idam edildi. Siricius imparatorun bu karar ve tedbirine protesto edenlerin başında idi.

Yönetimdeyken Katolik Kilisesi için aktif bir rol üstlendi. 385 yılında çıkardığı bir kararname ile rahipleri eşleriyle birlikte yaşayabileceği konusunda hüküm verdi. Ölmeden önce varisi olarak papalığa Papa Anastasius I atadı. 26 Kasım 399 Vatikan'da öldü.

Yortu Günü 26 Kasım'dır

Kaynakça

  1. Annuario Pontificio (Libreria Editrice Vaticana 2012 ISBN 978-88-209-8722-0), p. 9*

Dış bağlantılar

Katolik Kilisesi unvanları
Önce gelen:
I. Damasus

Papa

384-399
Sonra gelen:
I. Anastasius
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.