Sini Çayı

Sini Çayı Mersin ilindeki düzensiz rejimli akarsulardan biridir.

Akarsuyun kaynağı Toros Dağları üzerinde Gülnar ilçesi Yarmasu köyü dolaylarındadır.[1] Adı yukarı çığırda Kazıklıdere, orta çığırda Gökdere ve aşağı çığırda ise Sini Çayıdır. Dereköy ve Kızılca köylerinde gelen kollarla büyüyen çay Bozyazı ilçe merkezinde ve 36°05′56″K 32°58′24″D koordinatlarında Akdeniz’e dökülür. Çay üzerinde Karamanastır denilen yerde bir çağlayan ve sulama amaçlı göletler ve bir de düşük güçlü türbin (0.42 MW) [2] yer alır. Devlet Su İşleri zaman zaman taşkınlara sebep olan bu derenin ıslahı edilmesi ve tarım arazilerinin sulanması amacıyla Bozyazı ilçe merkezinin 20 kilometre kuzeyine bir baraj yaptırma kararı almıştır. İşin ihale sözleşmesi 5 Nisan 2018 tarihinde imzalanmıştır.[3]

Kaynakça

  1. Türkiye Coğrafya Atlası, Vatan Yayıncılık, DB Atlas sf. 104-105
  2. Düşük güçlü santraller listesi
  3. Devlet Su İşleri sayfası
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.