Sinüs ritmi

Sinüs ritmi tıpta, elektrokardiyogram (EKG) tarafından kaydedilen, kalbin normal atışı.

Normal sinüs ritmindeki standart dalgalar, segmentler ve aralıkları gösteren şema

EKG yapısı

Sinüs ritminde kalbin bir atışı sırasında altı ayrı dalga (P, Q, R, S, T ve U harfleriyle simgelenir) vardır ve bunlar belirli sırada, sürelerde ve boyutlarda oluşurlar. Kalp ritmindeki değişimlerin normal olarak değerlendirildiği büyük bir aralık bulunsa da, sinüs ritminden belli miktardan fazla sapmalar kalp rahatsızlıklarının göstergesi olabilir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.