Simon Magus

Simon Magus (yahut Büyücü Simon, Samaryalı Simon; ö. 65, Roma) Kilise'nin ilk sapkınlarından kabul edilen, bahsi Yeni Ahit'in Elçilerin İşleri kitabının 8, 9-24 kısmında geçen bir karakterdir.

Simon ve Helena Miti

Başlangıçta tanrı Ennoia adında dişi olan bir ilk düşünceye sahipti. Ennoia, bulunduğu yüksek kademeden melekleri yaratmak üzere aşağı kademelere inip melekleri yarattı. Ancak yarattığı melekler onu kıskanarak isyan ettiler. Yaratılışları gereki güç sahibi olan bu melekler dünyayı, tanrının dişi olan ilk düşüncesine hapishane olsun diyerek yaratmışlardır. Bunu izleyen dönemde Ennoia çeşitli kereler dünyaya gelir ve reenkarne olur. Ennoia'nın dünyaya her gelişi büyük bir utançla bağlantılıdır. Gnostik gelenek örneğin Troyalı Helena'da Ennoia'yı görür. Ennoia, en nihayetinde Fenike şehri Tyros'da Helena adında bir fahişe olarak yaşamaya başlar. Tanrı, onun bu haline dayanamayarak onu kurtarmak üzere Simon Magus olarak dünyaya iner.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.