Silla Krallığı

Silla (MÖ 57 - MS 995), Üç Krallık döneminde

Kore Yarımadası'nın güneyinde olan bir ülkedir. 7. yüzyılda Baekje, Gaya ve Koguryo'yu birleştirme düşüncesiyle ön plana çıkmıştır. Silla Krallığı güçlenmeye başlayınca önce Gaya'yı himayesi altına almış, ardında Koguryo'yu ve Baekje'yi himaye altına almak için Tang Hanedanlığı ile (şimdiki Çin) anlaşma yapmıştır. Ancak Tang Hanedanlığı, anlaşmaya uymayıp Baekje ve Koguryo'yu almak isteyince Tang Hanedanlığı ile savaşa girilmiş ve Silla Krallığı başarılı olmuştur. Bu sırada 27. hükümdar ve ilk kadın yönetici olan Kraliçe Seondeok Uzakdoğu'nun ilk gözlemevlerinden birini yaptırmıştır. Bu gözlem evi hala vardır ve Gyeongju bölgesindedir. 8. yüzyılın ortalarında en parlak dönemi yaşamış olan Silla krallığı daha sonra kralların çıkarları yüzünden yıkılmış ve o dönemin parlak ülkelerinden goryo Hanedanlığı'na boyun eğmek zorunda kalmıştır.

Silla ordusunun atlıları, zırhlı atlı birliklerden oluşuyordu. Ayrıca Hwarang (Çiçek asker) adı verilen kılıçta usta olan gençlerden seçilen birlikler (bizdeki Yeniçeri gibi), hanedan tarihinde önemli rol almışlardır. Hwaranglar, geleneksel olarak savaşa gitmeden veya bir davaya girmeden önce yüzlerini boyayıp küpe takarlardı.

Bunun sonucunda "Birleşik Silla" diye adlandırdığımız döneme geçilmiş ve Silla, Kore Yarımadası'na hükmetmeye başlamıştır. Ancak daha sonraki dönemlerde yönetim zayıflayıp güç asillerin elinde bir oyuncak haline gelmeye başlayınca, Goguryeo'nun varisi olarak kurulan Balhae Krallığı ata topraklarını, Silla'dan geri almaya başlamış ve Silla yaklaşık 1000 yıllık tarihinin ardından tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştür.

Tarih

Tarihçiler Silla tarihini 3 periyoda bölmüşlerdir:

Kuruluş dönemi MÖ 57 – MS 654

Orta dönem 654 – 780

Birleşik Silla 780 – 935

Silla Krallığı,

Park (박),

Seok (석),

Kim (김)

olmak üzere üç farklı klan (kabile) tarafından yönetilmiştir. Tarihçiler bu üç klanın da başa geçebilmesi için kan dökülmüş olması gerektiğini söylemektedirler. Ki zaten kan dökülmeden üç farklı klanın ülkeyi yönetmesi söz konusu olamaz. Park (박) klanı, Seok (석) klanı tarafından bir darbeye uğrayana kadar 3 kuşak boyunca Silla'yı yönetmiştir. Ancak bu iki klan mücadele ederken Kim (김) klanı kargaşaya son vermiş ve iki klan üzerinde otorite kurarak başa geçmiştir.

Birleşik Şilla ( 676-935 ) ve Balhe dönemi ( 698- 926 )

Goguryeo yıkıldıktan sonra Mançurya bölgesinde Goguryeo komutanı olarak faaliyet gösteren Dae jo young yeni bir devlet kurarak adını Balhe koymuştur. Balhae ilk başlarda güçlü bir ülke olarak gelişmesine rağmen Goranlar tarafından yıkıldıktan sonra Goryoe’nun eline geçmiştir. Diğer yandan üç krallığı birleştiren Şilla Çin ile etkin bir kültürel ilişki içinde gelişmesini sürdürmüştür.Üç Krallık döneminde Kore topraklarına giren Budizm’i yaygınlaştırarak Bulguk Tapınağı, Sokguram gibi eserlerle Budizm kültürünü geliştirmiştir.8.yy’ın ikinci yarısından sonra bölgedeki beyliklerin merkezinde Beakje ve Goguryeo’nun eski topraklarında Sonraki Beakje ve Sonraki Goguryeo adlarında devletlerin kurulmasıyla Sonraki Üç Krallık dönemi başladıysa da Sonraki Goguryeo devleti kralı ülke adını Goryoe olarak değiştirerek milletin birliğini sağlamıştır.

Kültür

Silla, Çin'e uzak olduğu için Çin kültüründen çok fazla etkilenmemiş, kendine özgü geleneklerini korumuştur. Özellikle, kendinden sonra gelecek hanedanlarda Konfüçyusçuluğun benimsenmesi yüzünden meydana geleceklerin aksine, Silla'da kadınlara büyük saygı beslenmiş fikirleri küçümsenmemiştir. Ayrıca kadınlar önemli devlet görevlerine gelmişlerdir.

Shilla'nın Ünlü Kralları

MÖ 57 - MS 4 Hyeokgeose (kurucu kral)

540 - 576 Jinheung

654 - 661 Muyeol

661 - 681 Munmu

681 - 692 Sinmun

927 - 935 Gyeongsun (sonuncu kral)

Silla Krallığı'nın Yöneticileri

Hyeokgeose MÖ 57 - MS 4

Namhae 4-24

Yuri 24-57

Talhae 57-80

Pasa 80-112

Jima 112-134

Ilseong 134-154

Adalla 154-184

Beolhyu 184-196

Naehae 196-230

Jobun 230-247

Cheomhae 247-261

Michu 262-284

Yurye 284-298

Girim 298-310

Heulhae 310-356

Naemul 356-402

Silseong 402-417

Nulji 417-458

Jabi 458-479

Soji 479-500

Jijeung 500-514

Beopheung 514-540

Jinheung 540-576

Jinji 576-579

Jinpyeong 579-632

Seondeok 632-647

Jindeok 647-654

Muyeol 654-661

Munmu 661-681

Sinmun 681-691

Hyoso 692-702

Seongdeok 702-737

Hyoseong 737-742

Gyeongdeok 742-765

Hyegong 765-780

Seondeok 780-785

Wonseong 785-798

Soseong 798-800

Aejang 800-809

Heondeok 809-826

Heungdeok 826-836

Huigang 836-838

Minae 838-839

Sinmu 839

Munseong 839-857

Heonan 857-861

Gyeongmun 861-875

Heongang 875-886

Jeonggang 886-887

Jinseong 887-897

Hyogong 897-912

Sindeok 913-917

Gyeongmyeong 917-924

Gyeongae 924-927

Gyeongsun 927-935

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.