Silindirik ve küresel koordinatlarda vektör alanı

Küresel koordinatlar (r, θ, φ) fizikte ortak kullanılır: yarıçap uzunluğu r, kutupsal açı θ (teta), ve azimut açı φ (phi). ρ (rho) sembolü ise r vektörünün xy düzlemindeki izdüşüm vektörüdür.Yaygın kullanım bu şekildedir.

NOT: Bu sayfa küresel koordinatların fizik gösterimi içindir, \theta z ekseni arasındaki açıdır.ve yarıçap vektörü söz konusu noktaya orijinden bağlantılıdır , bu \phi açısı x-y düzlemi ve x ekseni ile vektör yarıçapının izdüşümü arası açıdır. Diğer bazı tanımları da kullanılıyor ve çok dikkatli farklı kaynaklardan karşılaştırarak alınmalıdır.[1]

Silindirik koordinat sistemi

Vektör alanı

Vektörler (p,  φ, z) ile silindirik koordinatlarda tanımlanıyor , burada

(p, φ, z) kartezyen koordinat'larda şöyle verilir.:

{\textstyle \begin{bmatrix} p \\ \phi \\ z \end{bmatrix} = 
\begin{bmatrix}
\sqrt{x^2 + y^2} \\ \operatorname{arctan}(y / x) \\ z
\end{bmatrix},\ \ \ 0 \le \phi < 2\pi,
}

veya tersi yoluyla:

\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} =
\begin{bmatrix} p\cos\phi \\ p\sin\phi \\ z \end{bmatrix}.

Herhangi bir vektör alanı birim vektörleri tarafından yazılabilir:

\mathbf A = A_x \mathbf{\hat x} + A_y \mathbf{\hat y} + A_z \mathbf{\hat z} 
         = A_p \mathbf{\hat p} + A_\phi \boldsymbol{\hat \phi} + A_z \mathbf{\hat z}

Silindirik birim vektörleri ile kartezyen birim vektörleri ilişkilidir:

\begin{bmatrix}\mathbf{\hat p} \\ \boldsymbol{\hat\phi} \\ \mathbf{\hat z}\end{bmatrix}
 = \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\
          -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\
          0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
  \begin{bmatrix} \mathbf{\hat x} \\ \mathbf{\hat y} \\ \mathbf{\hat z} \end{bmatrix}

Bir vektör alanının zaman türevleri

"vektör alanı A"nın zaman içindeki değişikliklerini bulmak için biz zaman türevlerini hesaplıyoruz.

Bunu desteklemek için zaman türevleri için biz Newton gösterimini kullanıyoruz (\dot{\mathbf{A}}). Kartezyen koordinatlar içinde bu basitçe:

\dot{\mathbf{A}} = \dot{A}_x \hat{\mathbf{x}} + \dot{A}_y \hat{\mathbf{y}} + \dot{A}_z \hat{\mathbf{z}}

Bununla birlikte silindirik koordinatlar şu alınır:

\dot{\mathbf{A}} = \dot{A}_p \hat{\boldsymbol{p}} + A_p \dot{\hat{\boldsymbol{p}}} 
 + \dot{A}_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} + A_\phi\dot{\hat{\boldsymbol{\phi}}}
 + \dot{A}_z \hat{\boldsymbol{z}} + A_z \dot{\hat{\boldsymbol{z}}}

Birim vektörlerin zaman türevlerine ihtiyacımız var.

\begin{align}
 \dot{\hat{\mathbf{p}}} &= \dot\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} \\
 \dot{\hat{\boldsymbol{\phi}}} &= - \dot\phi \hat{\mathbf{p}} \\
 \dot{\hat{\mathbf{z}}}  &= 0 \end{align}

ile verilir. Zaman türevleri basitçe:

\dot{\mathbf{A}} = \hat{\boldsymbol{p}} (\dot{A}_p - A_\phi \dot{\phi})
 + \hat{\boldsymbol{\phi}} (\dot{A}_\phi + A_p \dot{\phi})
 + \hat{\mathbf{z}} \dot{A}_z

Bir vektör alanın ikinci kez türevi

fizik'te ilginç olan ikinci zaman türevidir, klasik mekanik sistemde hareketin denklemi bulunuyor . Bir vektör alanının silindirik koordinatlarda ikinci zaman türevi şu denklem yoluyla veriliyor:

\mathbf{\ddot A} = \mathbf{\hat p} (\ddot A_p - A_\phi \ddot\phi - 2 \dot A_\phi \dot\phi - A_p \dot\phi^2)
 + \boldsymbol{\hat\theta} (\ddot A_\phi + A_p \ddot\phi + 2 \dot A_p \dot\phi - A_\phi \dot\phi^2)
 + \mathbf{\hat z} \ddot A_z

Bu ifadeyi anlamak için, A = P eşitliğine inanıyoruz, burada p, (r, θ, z) vektörüdür.

Bu demektir ki \mathbf{A} = \mathbf{P} = p\mathbf{\hat p} + z \mathbf{\hat z}.

Biz koymak yerine sonra:

\ddot\mathbf{P} = \mathbf{\hat p} (\ddot p - p \dot\phi^2)
 + \boldsymbol{\hat\phi} (p \ddot\phi + 2 \dot p \dot\phi)
 + \mathbf{\hat z} \ddot z

Mekanikte,bu şekilde ifade açısından:

\begin{align}
 \ddot p \mathbf{\hat p}     &= \mbox{central outward acceleration} \\
 -p \dot\phi^2 \mathbf{\hat p}  &= \mbox{centripetal acceleration} \\
 p \ddot\phi \boldsymbol{\hat\phi}   &= \mbox{angular acceleration} \\
 2 \dot p \dot\phi \boldsymbol{\hat\phi} &= \mbox{Coriolis effect} \\
 \ddot z \mathbf{\hat z}        &= \mbox{z-acceleration}
 \end{align}

Ayrıca bakınız: merkezcil çekim kuvveti, Açısal hız, Coriolis etkisi.

Küresel koordinat sistemi

Vektör alanı

(r,θ,φ) ile küresel koordinatlar içinde tanımlanan vektörler

(by:

\begin{bmatrix}\ r \\ \theta \\ \phi \end{bmatrix} = 
\begin{bmatrix}
\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \arccos(z / \ r ) \\ \arctan(y / x)
\end{bmatrix},\ \ \ 0 \le \theta \le \pi,\ \ \ 0 \le \phi < 2\pi,

tarafından

ya da ters tarafından:

\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} =
\begin{bmatrix} \ r \sin\theta\cos\phi \\ \ r \sin\theta\sin\phi \\ \ r \cos\theta\end{bmatrix}.

Birim vektör yardımıyla herhangi bir vektör alanı yazılabilir:

\mathbf A = A_x\mathbf{\hat x} + A_y\mathbf{\hat y} + A_z\mathbf{\hat z} 
= A_r\boldsymbol{\hat r} + A_\theta\boldsymbol{\hat \theta} + A_\phi\boldsymbol{\hat \phi}

Küresel birim vektör are Kartezyen birim vektörlerle şöyle ilişkilidir:

\begin{bmatrix}\boldsymbol{\hat r} \\ \boldsymbol{\hat\theta} \\ \boldsymbol{\hat\phi} \end{bmatrix}
 = \begin{bmatrix} \sin\theta\cos\phi & \sin\theta\sin\phi & \cos\theta \\
          \cos\theta\cos\phi & \cos\theta\sin\phi & -\sin\theta \\
          -\sin\phi     & \cos\phi      & 0 \end{bmatrix}
  \begin{bmatrix} \mathbf{\hat x} \\ \mathbf{\hat y} \\ \mathbf{\hat z} \end{bmatrix}

Bir vektör alanın zaman türevi

Zaman içinde nasıl vektör alanı bir değişiklik bulmak için biz zaman türevinin hesaplamalıyız Kartezyen koordinatlarda bu basitçe:

\mathbf{\dot A} = \dot A_x \mathbf{\hat x} + \dot A_y \mathbf{\hat y} + \dot A_z \mathbf{\hat z}

Ancak, küresel koordinatlarda Bu hale gelir:

\mathbf{\dot A} = \dot A_r \boldsymbol{\hat r} + A _r\boldsymbol{\dot{\hat r}}
 + \dot A_\theta \boldsymbol{\hat\theta} + A_\theta \boldsymbol{\dot{\hat\theta}}
 + \dot A_\phi \boldsymbol{\hat\phi} + A_\phi \boldsymbol{\dot{\hat\phi}}

Bu birim vektörlerin zaman türevleri gerekir. Bunlar tarafından verilmektedir:

\begin{align}
 \boldsymbol{\dot{\hat r}} &= \dot\theta \boldsymbol{\hat\theta} + \dot\phi\sin\theta \boldsymbol{\hat\phi} \\
 \boldsymbol{\dot{\hat\theta}} &= - \dot\theta \boldsymbol{\hat r} + \dot\phi\cos\theta \boldsymbol{\hat\phi} \\
 \boldsymbol{\dot{\hat\phi}} &= - \dot\phi\sin\theta \boldsymbol{\hat r} - \dot\phi\cos\theta \boldsymbol{\hat\theta} \end{align}

zamana göre türevleri alınırsa:

\mathbf{\dot A} = \boldsymbol{\hat r} (\dot A_r - A_\theta \dot\theta - A_\phi \dot\phi \sin\theta)
 + \boldsymbol{\hat\theta} (\dot A_\theta + A_r \dot\theta - A_\phi \dot\phi \cos\theta)
 + \boldsymbol{\hat\phi} (\dot A_\phi + A_r \dot\phi \sin\theta + A_\theta \dot\phi \cos\theta)

Ayrıca bakınız

kaynakça

 1. Wolfram Mathworld, spherical coordinates
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.