Silindir mühür

Mezopotamya kireçtaşı silindir ve baskısı, (Louvre)

Bir silindir mühür resim öykülü silindir oymadır. Antik çağlarda iki boyutlu yüzey üzerinde yuvarlanarak kullanılırdı.Özellikle yaş kil üzerinde. İlk görünmesi Yakın Doğu'da Uruk dönemi zamanında,sonraki versiyonları rakam ve işaretlerle anlatma sistemi ile kullanımında Mezopotamya'da hiyeroliflerde.

Daha sonraki dönemlerde, onlar kil dökümanları kopya ederek çoğaltmada kullanıldı.

Ticaret için büyük önem taşıyan ve imza olarak kullanılan bu mühürler, silindir şeklinde olup, yaş kil üzerinde yuvarlanarak, üzerindeki negatif betimler pozitif halde kile aktarılmaktaydı.

Mühürün kendisi sert taştan, camdan veya sersmiklerden, Mısır fayansları gibi şeylerden yapıldı. Hematit, obsidian, sabun taşı (soapstone), ametist, akik silindir mühür yapmak için kullanıldı. Fakat lapis lazuli güzel bir mavi taş olması nedeniyle özellikle popülerdi.

Kullanımı

Bu silindir mühür İ.Ö. yaklaşık 650 yılına tarihlenir.

Silindir mühür baskısı çeşitli yüzeyler üzerine yapıldı:

Silindir mühürler

Aşağıdaki referans, Garbini, Silindir mührü kategorilerini kapsar.

Silindir mühür kategorileri:

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.