Silahlı çatışmalar

Silahlı çatışmalar, organize olarak silah veya fiziksel zor kullanma yoluyla diğer bir gruba karşı yapılan hareketleri içerir. Silâhlı çatışmalarda her zaman bir alan belirlemesi vardır. Silahlı çatışmalarda bu alanın kontrolünün kazanılması veya kaybedilmesi çatışmanın sonucunu belirler. Bunun yanında insanî kayıplar çatışmanın önemli değerlerinden birisidir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.