Siklopentin

Siklopentin, halkada beş karbon atomu içeren bir sikloalkindir. Alkinin her atomunda 180°'lik ideal bağ açısı, bağların bir halka oluşturması için gereken yapısal gereksinimden dolayı, oldukça gergin bir yapı oluşturur ve üçlü bağ oldukça reaktifdir. Üçlü bağ, hem [2 + 2] hem de [4 + 2] sikloekleme reaksiyonlarına kolayca maruz kalır.[1] Alken partnerinde stereokimya kaybıyla [2 + 2] ilaveye tabi tutulan benzinden farklı olarak, siklopentin eşin geometrisinin tutulmasıyla alkenlerle tepkimeye girer,[2] yüksek reaktif yapılar için bile orbital simetrinin uygunluğunun bir örneğidir.[3] Yapı aynı zamanda, sikloekleme tepkimesini etkileyen lityum katyonlarıyla bir kompleks de oluşturabilir.[1] Yeni bir metalasikl oluşturmak için bakır türleriyle yeterince güçlü etkileşime girebilir.[4]

Kaynakça

  1. Gilbert, John C.; Hou, Duen-Ren (2003). "Competitive Intermolecular Pericyclic Reactions of Free and Complexed Cyclopentyne". J. Org. Chem. 68: 10067–10072. doi:10.1021/jo0352880.
  2. Ozkan, Ilker; Kinal, Armagan (2004). "Competing Pathways in the [2+2] Cycloadditions of Cyclopentyne and Benzyne. A DFT and ab Initio Study". J. Org. Chem. 69 (16): 5390–5394. doi:10.1021/jo049542f.
  3. Gilbert, John C.; Hou, Duen-Ren (2004). "Stereochemistry of the [2+4] cycloaddition of cyclopentyne". Tetrahedron. 60 (2): 469–474. doi:10.1016/j.tet.2003.11.0.
  4. Arslancan, Serra; Lamsabhi, Al Mokhtar; Mó, Otilia; Yáñez, Manuel (2017). "Complexes between cyclopentene and cyclopentyne derivatives with HCu and FCu. The importance of cyclization effects". International Journal of Quantum Chemistry. doi:10.1002/qua.25489.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.