Sikloheptan

Sikloheptan, moleküler formülü C7H14.olan bir sikloalkandır. Sikloheptan, kimya endüstrisi için apolar çözücü olarak ve kimyasallar ve farmasötik ilaçların üretiminde bir ara madde olarak kullanılır. Sikloheptanondan Clemmensen azalması ile türetilebilir. Sikloheptan buharı gözleri tahriş eder ve çok miktarda solunması halinde solunum kıtlığına neden olabilir.[1]

Yapısı

Aşağıda alabileceği birçok şekilden bazıları verilmiştir.[2]

Kaynakça

  1. Handbook of Physical-chemical Properties and Environmental Fate for Organic Chemicals. CRC Press. 2006. ISBN 978-1566706872.
  2. Bocian (1975). "Conformations of cycloheptane". Journal of the American Chemical Society. 97 (4). ss. 687-695.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.