Siklobütan

Siklobütan (İngilizce: Cyclobutane); molekül formülü (CH2)4 olan, organik bir bileşiktir. Siklobütan bir sikloalkan bileşiğidir. Bir tane halkaya sahiptir. Siklobütan renksizdir, sıvılaştırılmış biçimde ticari olarak temin edilebilir. Siklobütanın tek başına ciddi bir ticari veya biyolojik bir değeri yoktur, ancak siklobütanın karmaşık türevleri hem ticari olarak hem de biyolojik olarak büyük önem ihtiva edebilir. Biyoteknolojide karmaşık türevleri çok önemli bir yere sahiptir. Siklobütanın erime noktası −91 °C, kaynama noktası 12.5 °C olup, yoğunluğu 0.720 g/cm³'tür.

Siklobütanın top çubuk modeli
Siklobütanın açık formülü
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.