Sicilya (Roma eyaleti)

Sicilya (Latince Sicilia), Roma Cumhuriyeti tarafından, Kartaca ile yapılan Birinci Pön Savaşlarında ele geçirilen topraklarda prokonsüler bir vali tarafından yönetilecek şekilde MÖ 241 yılında organize edilen Romanın ilk eyaletidir. Sicilya ve Malta adalarından oluşur.

M.S. 120 yılında Roma İmparatorluğu'nun Sicilya eyaleti

Sicilya sonraki altı yüzyıl boyunca bir Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu eyaleti olarak kalmıştır. Çoğunlukla Romanın tahıl ambarı olarak görülen sakin bir kırsal arka bahçe olarak varlığını sürdürmüştür. İmparatorluk bölgeyi kültürel olarak Romalılaştırmak için çok fazla çaba sarfetmediği için çoğunlukla Yunan kültürünün etkisi altında kalmıştır.

Her ne kadar ihmal edilmiş de olsa, Sicilya yetiştirdiği tarihçi Diodorus Siculus ve şair Calpurnius Siculus sayesinde Roma kültürüne katkı yapmaktan geri kalmamıştır. Bu dönemden günümüze ulaşan en önemli arkeolojik kalıntı soylu birisine ait olan Piazza Armerina adlı villadır.

Yine bu döneme ait olarak bölgede en eski Hristiyan topluluklarından birisine rastlanır. Hristiyanlığın en eski şehitlerinden Katanya'lı Azize Agatha ve Siraküzalı Azize Lucy Sicilyalıdır.

440 yılıyla birlikte Sicilya Vandal kralı Genserik'in eline düşer. Vandal krallığının Bizanslılar tarafından fethedilmesiyle birlikte yeniden Roma eyaleti olur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.