Seyyid Nizam

Seyyid Nizam (d. ? - ö. M. 1550 / H. 957), asıl adı Nizameddin Ahmed Eba Nesim, İstanbul evliyalarından. Seyyid Nizam diye anılmasına medfun bulunduğu tekkenin adı sebep olmuştur. Hem Peygamber soyundan seyyid, hem de büyük bir veli olan Seyyid Nizam, Bağdat’lıdır. Babası Şehabeddin Bağdadi’dir. Hüseyin bin Ali’nin Abdullah A'rec kolundan olan torunlarındandır. Peygamberin yirmi yedinci kuşak torunudur.[1]

Bağdat’da doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İstanbul’da vefat etti. Kabri İstanbul’da, Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii içindedir. Aslen Bağdat’lı olan Seyyid Nizam Efendi, Kasım Zülfikar Mazenderanî ilim meclislerinde ve hizmetinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerledi. Yavuz Sultan Selim Han’ın padişahlığı devrinde İstanbul’a geldi. Yavuz Sultan Selim’in büyük takdir ve hürmetine mazhar oldu. İlim ve hikmetlerinden istifade edilmesi için Seyyid Nizam Tekkesine şeyh oldu. Burada talebe yetiştirdi. İnsanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatıp, onların dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için gayret etti. Pek çok kimse onun sohbetlerinde bulunup feyiz aldı. Talebe yetiştirmesine önem verirdi.[1]

Aşk ve irfan sahibi ve çok muhabbetli bir insan olan Seyyid Nizam, kısa zamanda yetiştirdiği talebler ve müridan ile temayüz ederek adını duyurdu. Çok mütevazi olan bu büyük velinin tekkesi adeta İstanbul’un ziyaret edilmeden geçilmeyeceği yer haline geldi. Seyyid Nizam’ın pek çok kerametleri görüldü.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. 1 2 3 Peygamber Efendimizin Torunlarından Seyyid Nizam Hazretleri, Ahmed Özcan, Sabır Yayınları, Zeytinburnu, İstanbul, 1997.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.