Seydi Ali Paşa

Seydi Ali Paşa veya Yusuf Paşazade, III. Selim, IV.Mustafa ve II. Mahmut döneminde iki defa Kaptan-ı Derya’lık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Cesareti nedeniyle Cezayir-i Garp ocaklarında gemi kaptanlığı yaptı. Bu görevlerinden sonra İstanbul’a geldi, bir müddet Kapı Kethüdalığı yaptıktan sonra Osmanlı donanmasına alındı. 1807'de Cezayir payesi ve Vezirlik rütbesiyle Kaptan-ı Derya’lığa getirildi. 1808'de, Alemdar Mustafa Paşa’nın Sadrazam olmasıyla Kaptan-ı Derya’lıktan alındı ve Silistre’ye tayin edildi. Alemdar Mustafa Paşa’nın yanında Silistre valiliğine tayin edildiğini gösterir valilik kürkünü giyerken “Biz deniz adamıyız, kara işlerinden anlamayız bu kürkü buna layık bir kulunuza giydiriniz,” diyerek reddeder ve bunun üzerine vezirlik rütbesi alınarak Bursa’ya sürgün edildi. Alemdar Mustafa Paşa’nın öldürülmesi ile sonuçlanan isyan sonrası, Padişahtan bir davet almamasına rağmen İstanbul’a geldi ve ikinci defa Kaptan-ı Derya oldu. 1809'da Padişah II. Mahmut bu oldubitti sonrası Paşa’yı Kaptan-ı Derya’lıktan alarak Mısır Valiliğine tayin edip İstanbul’dan uzaklaştırdı.

1821'de Karahisar'da sürgünde iken öldü.

Kaynakça

  Askerî görevi
  Önce gelen:
  Abdullah Ramiz Paşa
  Kaptan-ı Derya
  1808 - 1809
  Sonra gelen:
  Çarhacı Ali Paşa
  Önce gelen:
  Hacı Salih Paşa
  Kaptan-ı Derya
  1807 - 1808
  Sonra gelen:
  Abdullah Ramiz Paşa
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.