Sevilen havari

Sevilen havari, Yuhanna İncili'nde (13:23-26; 19:26 ve devamı, 35; 20:3-10; 21:7,20-23 ve devamı) bahsi geçen, ancak kim olduğu yönünde farklı tartışmalar bulunan bir karakterdir. Havari Petrus ile bir rekabet içinde olduğu anlaşılan sevilen havari, İsa'nın çilesinin anlatıldığı sahnelerde önemli bir rol oynamaktadır.

Sevilen havari, sanat eserlerinde özellikle genç ve İsa'ya yakın biçimde tasvir edilir, bu resimde kucağında oturmakta. (Hans Schäufelin, 1515).

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.