Service Civil International

Türkçede Uluslararası Sivil Servisi anlamına gelen Service Civil International (SCI) gönüllü hizmeti esas alan, dünya çapında 43 alt kolu ile grubu olan bir uluslararası sivil toplum kuruluşu ve barış hareketidir. Örgüt 1920 yılında İsviçreli mühendis Pierre Cérésole tarafında kurulmuştur. Bir grup İngilizce konuşulan ülkede International Voluntary Service olarak da adlandırılmaktadır, İzlanda'da ise Voluntary Service International olarak bilinmektedir.

SCI Logosu Web : www.sciint.org

Amaçlar

SCI aşağıdaki değerleri çalıştığını bildirmektedir:

 • Gönüllük - kendi kendine eyleme geçebilecek, maddi ödül beklentisi olmadan ve sivil toplum yararına için çalışan, sosyal değişim için bir yöntem ve bir beyan, yaparken ne ücretli iş gücü ile rekabete girmeyi ne de grev kırmada katkıda bulunmayı amaçlamaktadır
 • Şiddetsizlik -  prensip ve yöntemi olarak
 • İnsan Hakları - bireylere olan saygı Evrensel Bildirgesi İnsan Hakları'da da belirtildiği üzere
 • Dayanışma - uluslararası dayanışma için daha adil bir dünya ve tüm insanlıkla dayanışma içinde olma
 • Çevreye Saygı - bir parçası ve bağımlı olduğumuz  ekosisteme saygı  
 • Dahil Olma - Irk, din, renk, cinsiyet, millet, sosyal durum, politik düşünce ya da başka bir ötekileştirme gözetmeksizin hareketin amaçlarını ve hedeflerini paylaşan tüm bireylere açık ve onları harekete dahil ediyor olmak
 • Güçlendirme - Hayatlarının her düzeyini etkiliyen sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları anlamaları için güçlendirmek ve bunları değiştirebilmek için harekete geçirmek
 • İşbirliği - bölgesel toplumla iş birliği, aynı zamanda diğer bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla sivil toplumu pozitif bir şekilde güçlendirmek için bütünleşmiş bir şekilde iş birliği içinde olmak

Tarih

SCI I. Dünya Savaşı'nda hemen sonra oluşan barışa dair tutkulu bir arayıştan doğmuştur.

1920'de Bilthoven[1], Pierre Cérésole şehrinde düzenlenen  Fellowship of Reconciliation'ın (Kardeşlik Uzlaşması) İlk Uluslararası Konferansı'nda bir İsviçreli radikal pasifist farklı ülkelerden gönüllüleri Fransa'da buluşturarak bir barış projesi başlattı.

Uzlaşmadan acil yardıma (1920)

İlk uluslararası gönüllü kampı 1920 yılında eski savaş alanı olan Verdun'da (Fransa) yer aldı. Amaç savaştan zarar gören Esnes-en-Argonne adlı köyün yeniden inşa edilmesi ve Fransa ile Almanya arasındaki uzlaşmayı sembolize etmekti. Bu küçük uluslararası gönüllüler topluluğunun arasında 2 tane de Alman gönüllü vardı. Köylüler için geçici evler inşa ettiler ve çiftlik arazisini temizlediler.

1924 yılında, Cérésole Les Ormonts'da (İsviçre) çığ sonucu oluşan molozları temizlemek için ikinci bir uluslararası çalışma kampı düzenledi. Bu hizmet vicdani retçiler (conscientious objectors) için bir model oluşturdu ve politik kampanyayı tanıtmak için bir alternatif hizmet oldu. Takip eden yıllarda daha fazla yardım servisi düzenlendi. En büyüğü 1928 yılında Liechtenstein'da gerçekleşti, 28 farklı ülkeden gelen 700'den fazla gönüllü, 1927 gerçekleşen yoğun bir selden sonra Ren Vadisi Ovası'nı temizlemek için çalıştılar.

Sosyal bağlılıktaki engeller (1931)

SCI'nin ilk on yılında, çalışma kampları doğal afetlerden sonra zarar gören bölgeler için yardım hizmetleri düzenlemek amacıyla kullanıldı. 1931 yılında, SCI fikri gelişti ve uluslararası gönüllülerden oluşan çalışma kampı konsepti sosyal sorumluluğun diğer alanlarında da uygulandı:

 • Toplumsal kalkınma: Wales’deki kömür madeni endüstrisindeki ekonomik krizden sonra, stres altındaki kömür madeni kasabası (Brynmawr) sakinlerinin özgüvenini artırmaya yönelik bir gönüllü kampı düzenlendi (Wales, Great Britain). Gönüllüler ve açıkta olan erkekler kasaba için bir yüzme havuzu inşa ettiler ve kasaba parkını düzenlediler.
 • Kalkınma yardımı: 1931 yılında Cérésole, Gandhi’nin SCI’yı Hindistan’a götürmeye davet etmesiyle Gandhi’yi tanımış oldu. 1934'te Nepal-Bihar depreminden etkilenen bölgeyi düzenlemek amacıyla Hindistan’a gitti. Bu proje 1935 ve 1936 yıllarında yeniden gerçekleşti. Takiben 2. Dünya Savaşı’yla birlikte daha kapsamlı kalkınma yardımları yapıldı.
 • İnsani yardım: 1937 yılında SCI bir grup yardım organizasyonlarıyla birlikte İspanyol Sivil Savaşı (1936-1939) dönemindeki göçmen çocuklarına insani yardım götürmek amacıyla çalıştı. Tahliye servisi, yemek ve kıyafet dağıtımı çalışmaları İspanyol Cumhuriyeti kısmında yürütüldü.20 yıl sonra, insanı yardım Tunus’da Cezayir Savaşı (1958-1962) dolayısıyla yetim kalan çocuklara verildi. Bu projeler dışında insani yardım projeleri SCI içinde daha fazla önem arz etmedi. Uluslararası Örgüt (1948) 1920 yılından bu yana, SCI Fransa, İsviçre, İngiltere, Hindistan ve diğer ülkelerde resmi olmayan bir yapı ile gönüllü kampları ve faaliyetleri düzenledi. II. Dünya Savaşı sonrası gönüllü çalışma kampları fikri diğer ülkelere de yayılınca bir uluslararası organizasyon yapılandırılarak SCI'nin alt kollarını düzenlemek üzere Paris'te uluslararası bir sekreterlik kuruldu. Gönüllü değişimi ve çalışma kampı örgütü geliştirildi. (gönüllü sigortası yapmak gibi gelişmeler) Gençlik kampları ve gönüllü sayısı muazzam bir şekilde yükseldi:
 • 1947: 9 ülkede 46 gençlik kampı
 • 1968: 24 ülkede 298 gençlik kampı

Alt kollarının sayısı da benzer şekilde arttı. 60'larda Afrika, Asya ve Avrupa'nın bölgesel koordinasyon yapıları oluşturuldu.

Kuzey-Güney ve Kalkınma Yardımı (1950)

1950 yılında, SCI Faridabad'da (Hindistan) mültecilere ev inşa etmek için yeni bağımsız Hindistan davet edildi. Küçük bir grup uluslararası gönüllü birçok yerel gönüllüyü aralarına kattı. Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlık onlara Pakistan'da çalışma kampı düzenlemek için ilham kaynağı oldu, bu ilhamla birlikte 1951'den beri Pakistan'da gönüllü çalışma düzenlenmektedir ve çalışmanın Asya'da da SCI'nin çok sayıda yerel şubeleri ve grupları kurulmasına etkisi olmuştur.

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki az gelişmiş bölgeleri desteklemek için SCI tarafından kalkınma yardım programı başlatıldı ve nitelikli gönüllüler bu projeye dahil oldu. En büyük kalkınma yardım programı Cezayir Bağımsızlık Savaşı'ndan Batı Cezayir'in Tlemcen bölgesinde gerçekleşti. Simone Tanner Chaumet Cezayir'deki bu SCI projesinde gönüllü olarak çalışmıştı. 1962'den 1968'e kadar SCI Beni Hamou köyünü yeniden inşa etti, medikal servis kurmak ve ilkokul öğretimini sağlamak için çalışmalar gibi Sebdou bölgesinde toplum gelişimi için çalışmalar yaptı.

Doğu-Batı (1955)

Soğuk Savaş'a rağmen SCI bir Doğu bloğu değişimi için arayış içerisindeydi. Komünist olmayan bir örgüt olarak, SCI gönüllüleri 1955 yılında Varşova'da (Polonya) düzenlenen 5. Dünya Gençlik Festivali'ndeki bir gönüllü kampında görev aldılar. O zamandan beri gönüllü kampları sosyalist gönüllü organizasyonlarıyla birlikte Polonya (1955), Doğu Almanya (1956), Sovyetler Birliği (1958), Macaristan (1964) ve Bulgaristan'da (1982) düzenlenmeye başlandı. Bu anlaşmalar 70'lerde daha yoğunlaştı. Gönüllü değişimini ve sosyalist ülkelerde ortak kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek kolaylaştırmak amacıyla 1972 SCI için Doğudan Batıya komisyonlar kurdu.

Uyarlanma (1969)

1969'dan beri yapılan seminerler, workshoplar ve toplantılar sonucunda SCI'nin politik etkileri gözden geçirildi. Böylece SCI gönüllü kamplarının temel amaçı olan kalkınma yardımı eğilimi terk edildi. SCI'nin birçok projesinde sosyal ve politik farkındalık uluslararası gönüllülerde ve yine bu gönüllülerle birlikte artmaktadır. Özellikle Kuzey-Güney eğitim ve dayanışmanın gelişmesi konseptini yeniden düzenledi.

Uyarlama uluslararası gönüllü değişimin düzenlemesinde ileri bir standarda önderlik etti. 1970'lerin sonlarında, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı değişimi SCI'nin Avrupa ve Uluslararası Birliklerce merkezi hale getirilmişken gönüllü kampları için bir merkezi olmayan gönüllü yerleştirme sistemi tanıtıldı. Takiben 1990'ların ortasında merkezi olmayan hale geldi.

Uluslararası çalışma grupları (1997)

1970'lerdeki uyarlamayla birlikte SCI yapısını uluslararası ve bölgesel sekreterlikleriyle birlikte yeniden düzenledi ve çalışma grupları belirli bir bölgeye veya ilgi alanına yönelik uluslararası koordinasyon içinde olacak şekilde adapte edildi. 1997'da büyük önem arzeden bir şekilde çalışma grupları için şimdi her yıl onaylanan bir durum tanıtıldı. Bölgesel çalışma grupları Afrikalı, Asya ve Latin Amerika (Aba Yala) ve Güney Avrupa (SAVA). Diğer çalışma grupları aşağıdaki konulara odaklanmıştır:

 • Göç ve mültecilik (1970 yılından beri): Avrupa Göçmen Merkezi gibi
 • Doğu-Batı değişimi (1972 yılından beri): Eylem Grubu  Avrupa'da birlikte (GATE)  
 • Cinsiyet Sorunu (1983'ten beri): WIN gibi
 • Vicdani Ret (1984-1990)
 • Gençlik ve İşsizlik (1985 yılından itibaren): YUWG
 • Kuzey-Güney Değişimi (1987 yılından bu yana): SEED gibi
 • Uzun Vadeli Gönüllük (1989'dan beri): LTRC  gib,
 • Çevre sorunları (1998'dan beri)
 • İnsan Hakları (1998 yılından beri)

SCI alt kollarının ve gruplarının listesi[2]

SCI tam üye ile Şubeler-durumu ve ilişkili üyeleri ile bir grup-durumunu olarak ikiye ayırır. Uluslararası SCI Komitesi bu durumu dayalı ulusal anayasa, organizasyon ve üyelerin altyapısına göre kararlaştırır. Ulusal şubelerinin belgelerinde "SCI Alt-kolu" olarak belirttiği kendilerine ait adları olabilir. Aşağıdaki tablo tüm SCI şubeleri ve grupları hakkında bir özet niteliğindedir. Faaliyetlerin başlangıcı sıklıkla SCI tarafından ya da SCI ile birlikte ilk organize edilen gönüllü kampına dayanır.

Kıta Ülke Kuruluşlar Aktivitelerin Başlangıcı Alt-kol Olma Tarihi Not
Afrika Cezayir SCI Algeria 1948 1952 1954 yılında feshedildi
Mauritius SVI Mauritius 1960 1981
Nijerya VWAN Nigeria 1963 (2009) SCI Group
Asya Bangladeş SCI Bangladesh 1962 1972
Hong Kong, Çin SCI Hong Kong 2006 (2011) SCI Group
Hindistan SCI India 1934 1956
Japonya SCI Japan 1958 1964
Jordan Bridge of Peace (2011) SCI Group
Malezya SCI Malaysia 1964 1992
Nepal SCI Nepal 1961 1994
Pakistan SCI Pakistan 1951 1997 SCI Group
Güney Kore SCI South Korea 1965 ?
Sri Lanka SCI Sri Lanka 1960 1994
Avustralya Australia IVP Australia 1988 (2013) SCI Alt-kolu
Avrupa Cezayir PVN Albania 2005 (2009) SCI Group
Avusturya SCI Austria 1947 1949
Beyaz Rusya New Group Belarus 1992 (2000) SCI Group
Belçika SCI Belgium 1947 1948
VIA Belgium 1946 1977
Bulgaristan CVS Bulgaria18 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1974 2004
Hırvatistan VCZ Croatia 1964 2007
Danimarka 1948 1954 1980 yılında feshedildi
Finlandiya KVT Finland 1947 1981
Fransa SCI France 1920 1936
Almanya SCI Germany 1946 1948
Büyük Britanya International Voluntary Service 1931 1948
Yunanistan SCI Hellas 1944 1992
Macaristan Utilapu Hungary 1966 2002
İrlanda VSI Ireland 1965 1973
İtalya SCI Italy 1945 1948
Kosovo Gaia 2010 (2014) SCI Branch
Makedonya Center for Intercultural Dialogue 2006 (2011) SCI Group
Moldovya AVI Moldova 1962 (2004) SCI Group
Hollanda VIA Netherlands 1941 1948
Kuzey İrlanda IVS Northern Ireland 1972 1987 Dissolved around 2007
Norveç ID Norway 1939 1948
Polonya OWA Poland 1947 1999
Romanya SCI Romania 1991 1998
Sırbistan VCV Serbia 2004 2008
Slovenya Voluntariat SCI Slovenia 1963 1998
İspanya SCI Catalonia 1982 1989
SCI Madrid 1937 2001
İsveç IAL Sweden 1936 1969
İsviçre SCI Switzerland19 Mart 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1924 1948
Ukrayna SVIT Ukraine 2000 2009
Slovakya INEX Slovakia 1993 ?
Latin Amerika Brezilya SVI Brazil 2008 (2009) SCI Group
Meksika SCM Mexico ? 2010
Kuzey Amerika United States of America SCI-IVS USA12 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1956 1963?

Örgüt Avrupa Konseyi ile danışmalık statüsü içerisindedir ve UNESCO ile  çalışmalar yapmaktadır. Aşağıdaki kuruluşların da üyesidir:

 1. CCIVS (Uluslararası Gönüllü Hizmet Kuruluşları'nın Koordinasyon Komitesi)
 2. YFJ (Gençlik Forumu Jeunesse)
 3. UNITED için Kültürlerarası Eylem - milliyetçilik, ırkçılık, faşizm karşı bir Avrupa ağı

1987 yılında, SCI barış ve anlayışı sağlamak adına gösterdiği çabaları için onay niteliğinde tarafından verilen Birleşmiş Milletler Barış'ın Mesajcısı unvanını aldı.

Tam üye statüsü Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği içinde yürütülen ve ikisiyle de yakın olarak çalışan Avrupa Gençlik Forumu (YFJ) bünyesinde devam etmektedir.

Bibliyografya

 • Ethelwyn Best, Bernhard Pike: International Voluntary Service for Peace 1920-1946, George Allen and Unwin, London, 1948
 • Arthur Gillette : One million volunteers: the story of volunteer youth service, Penguin Books, Harmondsworth, A pelican original, 1968, 258 p. on-line
 • Hélène Monastier, Alice Brügger: Paix, pelle et pioche, Histoire du Service Civil International, Editions du Service civil international, Switzerland, 1966
 • SCI : Service Civil International 1920-1990 - 70 years of Voluntary Service for Peace and Reconciliation, Verdun, 1990

Kaynakça

 1. Bkz. (Fransızca) Rencontres de Bilthoven.
 2. The begin of activities is referred to the official annual workcamp list of SCI International Coordination (SCI Archives Reference: CH NECFBV SCI 40001.2)

Dış bağlantılar

 • SCI resmi sitesi ve en son haberler (İngilizce) - www.sci.ngo
 • Uluslararası SCI Arşivleri (İngilizce) - www.service-civil-international.org/
 • SCI resmi gönüllü kampı veri tabanı (İngilizce) - www.workcamps.info/
 • SCI aylık gazetesi (İngilizce) - www.sci.ngo/get-inspired/sci-newsletters
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.