Serbest dalış

Serbest dalış, yarışmacıların su altında tek nefesle açık sularda veya havuzlarda yüksek derinliklere, zaman ya da mesafelere ulaşmaya çalıştıkları sualtı dalışıdır. Bireysel başarı üzerine kurulu olan bu sporda disiplinler, kazananlar, rekor kırma girişimlerini ya da en iyi bireysel performansını belirleyeceği şekilde düzenlenir.

Paletiyle yükselen serbest dalgıç.

Disiplinler

Dalış disiplinleri

Serbest dalışın resmi yönetim organı AIDA International (AIDA) (Uluslararası Dalışı Geliştirme Birliği)'nce ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nca (CMAS) tanınan 5 disiplini vardır.

 1. Paletli sabit ağırlık (Constant Weight Apnea), en yaygın serbest dalış etkinliğidir; dalgıç, palet ve bir ağırlık yardımıyla batar.
 2. Paletsiz sabit ağırlık (Constant Weight Apnea Without Fins), paletli ile aynı kurallar altında çalışan ancak, yüzme gerçeklerinin kullanılmadığı en zor dalış disiplinidir.
 3. Serbest batış disiplininde (Free Immersion Apnea), dalgıçlar iniş ve çıkış için bir ana hat kullanır.
 4. Değişken ağırlık disiplini (Variable Weight Apnea), dalgıcın batmak için bir kızak, yüzeye çıkmak içinse ana hattı ya da kendi gücünü kullandığı bir daldır. Bunun sınırı yoktur; dalgıç inerken bir kızak kullanır. Çıkarken ise kendi seçtiği bir yöntemi uygular.
 5. Limitsiz dalış (No-Limits Apnea) ise süre olarak kaydedilen bir dalış etkinliğidir. Rekor denemelerinde, dalgıç sudan çıktığında baygınlık geçirirse deneme başarısız sayılıyor.
 6. Küp apnea (Jump Blue) - 10 metre derinlikte 15 metre uzunluğundaki yatay bir karede gerçekleşir. Açık ve derin suda oluşturulan standart parkurda palet kullanılarak yapılan, dalgıcın performansı sırasında toplam ağırlığında hiçbir değişiklik olmayacak şekilde yatay olarak en uzun mesafenin alınmasıyla yapılır.

Havuz disiplinleri

Bilinen 3 havuz disiplini vardır. En az 25 metre uzunluğunda bir havuzda düzenlenirler.

 1. Paletli dinamik dalış (Dynamic Apnea With Fins)
 2. Paletsiz dinamik dalış (Dynamic Apnea Without Fins). İkisinde de hedef, en uzun mesafeyi kat etmektir. Aralarındaki tek farksa, birinde itici güç nedeniyle palet kullanılması, diğerindeyse herhangi bir yardımcı gerecin olmamasıdır.
 3. Statik dalışsa (Static Apnea), su altında zamanlı nefes tutmaktır.
 4. Hız apnea (Speed Apnea) - 100 metreyi sualtında en hızlı tamamlamak. Sporcu isterse 50 metrede nefes alabilir.
 5. 8x50 (Endurance Apnea) - 400 metreyi 50 mt aralıklarla kısa duraklarla, sualtından en hızlı şekilde tamamlamak. Sporcu 50 metrede nefes alabilir.
 6. 16x50 (Endurance Apnea) - 800 metreyi 50 mt aralıklarla kısa duraklarla, sualtından en hızlı şekilde tamamlamak. Sporcu 50 metrede nefes alabilir.

Eğitim

Serbest dalışçılar, su altında ve suyun dışında çalışırlar. Su dışı alıştırmalarından biri "apnea yürüyüşü"dür. Atlet genellikle 1 dk. nefesini tutarak yürür. Bu alıştırma kasları anaerobik (oksijensiz) koşullara alıştırır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.