Serav Antlaşması

Serav Antlaşması, 26 Eylül 1618 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevî Hanedanının yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Serav Antlaşması
Tür Barış Antlaşması
İmzalanma 26 Eylül, 1618

Antlaşmanın bazı şartları şunlardır:

  1. Nasuh Paşa Antlaşmasıyla belirlenen sınırlar esas alınacaktır.
  2. Kars ve Ahıska kaleleri Osmanlılar’da kalacaktır.
  3. Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Dağıstan beylerine saldırılmayacak.
  4. Esirler karşılıklı olarak serbest bırakılacak.
  5. Safevi Şahı, Osmanlı Padişahı’na her yıl haraç olarak 100 deve yükü ipek, kumaş vs. kıymetli eşya gönderecektir.
  • Serav Barış Antlaşması’nın 1612 yılında varılan Nasuh Paşa Barışı’ndan tek farkı 200 deve yükü ipek haracın 100 deve yüküne indirilmiş olmasıdır.

Kaynakça

    • Osmanlılar ile Safeviler Arasında Nasuh Paşa (1612) ve Serav (1618) Antlaşmaları, Doç. Dr. Remzi Kılıç, Niğde Üniversitesi, 10 Aralık 2002.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.