Sekonder hemosideroz

Sekonder hemosideroz, herhangi bir hastalığın komplikasyonu ya da beslenme bozukluğu sonucu olarak görülen bir sistemik hemosiderozis türüdür.[1][2][3]

Hemosideroz: Dokulara biriken hemosiderin özel boyama yöntemleriyle (örneğin, Prusya mavisi) mavi renkli granüller biçiminde görülür.

Nedenler

  • Hematolojik hastalıklar: Hemolitik anemi, hemoliz yapan toksinler, vd
  • Parenteral demir yüklenmesi: Peş peşe ve çok sayıda kan nakli, damardan verilen (parenteral) demir preparatları
  • Kronik alkolizm: Demir emilimi normaldir; özellikle demirden zengin alkollü içecekleri tüketenlerde çeşitli dokularda hemosiderin birikmesi olabilir.
  • Öteki nedenler: Kronik karaciğer hastalıkları, Porphyria cutanea tarda, konjenital hastalıklar (atransferrinemia), aşırı demir tüketimi (Bantu siderosis), demir+C vitamini içeren preparatların aşırı tüketilmesi.

Kaynakça

  1. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
  2. Tahsinoğlu M, Çöloğlu AS, Erseven G. Dişhekimleri için Genel Patoloji, Altın Matbaacılık, İstanbul, 1981
  3. Goljan EF. Rapid Review Pathology. 5th edt., Elsevier, Philadelphia, 2019
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.