Sehi Bey

Sehi Bey (d.? - ö. 1548, Edirne) Divan edebiyatı yazarı ve şairi.

Ünlü Divan edebiyatı şairi Necati'nin yanında yetişti. II. Bayezid’in oğullarından Yavuz Sultan Selim'in kardeşi Şehzade Mahmut’un divan katipliğini yapmış olduğu benzer biçimde Kanuni’ın, şehzadeliği esnasında onun da divan katipliğinde bulunmuş oldu. Dönemin en çok rağbet gören isimlerinden oldu. Daha sonra Edirne'de Dâdü’l-hadis mütevellisi oldu.

Sehi Bey'in en büyük eseri Heşt Behişt adlı tezkiredir. Bu eser Anadolu'da yazılan ilk tezkiredir. İdris-i Bitlisî'ninde eserde katkısı vardır. Eser Türkçede Sekiz Cennet anlamına gelmektedir. Eserde 245 civarı şair ve eserleri hakkında bilgi vardır. Eser dönemine göre oldukça sade, samimi ve yerli bir dildir. Sade dil kullanmada ustasının olduğu kadar etkilendiği Hoca Dehhani'nin de etkisi vardır. Bilinen tek nüshası Avrupa'da bulunmaktadır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.