Sedir Adası

Sedir Adası (eskiden Sideyri) Kerme Körfezi'nde (Gökova Körfezi) bulunan görülmeye değer güzellikte, antik kalıntılarla dolu üçlü bir ada grubunun en büyüğüdür. Muğla'nın Ula ilçesi sınırları içinde yer alır. Antik çağ'daki ismi Kedrai olup, adada bu dönemden kalma kentin kalıntıları bulunmaktadır.

Tarihi

Tarihi kent'te ilk izlerin kaynakları Miletos’lu Hekataios M.Ö.VI.yüzyılda buradaki yerleşimden bahsetmektedir.Tarihsel gelişmesini MÖ 6. yüzyıl'dan başlayarak gözlemleyebildiğimiz Kedrai, Karya’nın önemli kentlerinden biriydi. Bazı kaynaklara göre Karya kral aileleri yazlarını bu adada geçirirlerdi. Daha sonraki yüzyıllarda bu ada Rodos Peria'sının (karşı yakasının) önemli kasabalarından biri olarak görülür. MÖ 454 - MÖ 428 yıllarında Karya birliğine katılan Kedrai daha sonra Attik Delos Birliği’ne girmiştir. Ada bu birliğe önceleri yılda 3 bin, daha sonra 2 bin drahmi aidat ödüyordu. M.Ö. 439′da bu aidat 2000′e düşmüştür. Xenophon M.Ö.405-406 da Atina-Sparta savaşında Spartalı kumandan Lysandros Kedrai’yi kuşatmış,Atinalıların yanında yer alan kenti ele geçirmiştir.

Adanın yoğun bitki örtüsünü maki, zeytin ve çam ağaçları oluşturmaktadır. Resmi hazine kayıtlarında Şehroğlu Adası veya Şehroğlan Adası olarak geçer. Halikarnas Balıkçısı bu adaya Gülen adını koymuştur. Kleopatra Adası, Şiir Adası, Aşk Adası, Balayı Adası adını yakıştıranlar da vardır.

Adanın kuzey kıyısındaki kumlar, özel biçimde oluşan kalker damlacıklarıdır ve Ege ve Akdeniz’de Sedir Adası dışında sadece Girit Adası’nda görülür. Jeolojik oluşumlar sonucu ortaya çıkan kumlar koruma altındadır.

Düzgün kesme taştan çok sayıda kule ile sur duvarları, Apollon tapınağı ve onun yerine sonradan yapılan kilise, hâla ayakta duran iyi korunmuş tiyatro, agora ve Sedir Adası'nın antik liman kalıntıları turistlerin uğrak yerlerindendir.

Ulaşım, Muğla-Marmaris yolu üzerindeki Akyaka beldesinden veya daha ilerideki sapaklardan varılan Marmaris'e bağlı Gelibolu köyünden kalkan teknelerle sağlanmaktadır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.