Scupi

Scupi, bugün Kuzey Makedonya sınırları içinde, Üsküp'e birkaç kilometre uzaklıkta bulunan eski bir yerleşim, arkeolojik kazı alanıdır. Geç antik çağ'da özellikle 4. yüzyılın ikinci yarısı ile 5. yüzyılın ilk yarısı arasında en parlak dönemini yaşadığı düşünülmektedir. Arkeolojik buluntular Scupi'nin I. Justinianus zamanında Hristiyan bir halk tarafından yerleşimde olduğunu göstermektedir. Daha önceki dönemlerden kalma büyük bir Roma Tiyatrosunun kalıntılarını bugün kazı alanında görebilmek mümkündür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.