Schwarzschild yarıçapı

Schwarzschild yarıçapı, her kütle ile ilişkilendirilen karakteristik bir yarıçaptır. Verilen bir kütle bu yarıçapa kadar sıkıştırılırsa bilinen hiçbir kuvvet onun uzay zaman tekilliğine çökmesini engelleyemez. Schwarzschild yarıçapı terimi fizikte ve astronomide özellikle de kütleçekim ve genel görelilik teorilerinde kullanılır.

Cisimlerin Schwarzschild yarıçapları kütleleriyle doğru orantılıdır. Buna göre Dünya'nın Schwarzschild yarıçapı sadece 9mm iken Güneş'inki yaklaşık olarak 3 km'dir.

Bir cisim Schwarzschild yarıçapından daha küçükse kara delik olarak isimlendirilir. Dönmeyen bir cisim için Schwarzschild yarıçapında bulunan yüzey olay ufku işlevini görür. Ne ışık ne de diğer parçacıklar bu yüzey içerisindeki bölgeden kaçamaz bu yüzden bu cisimler karadelik olarak isimlendirilmiştir.

Formül

burada;

Schwarzschild yarıçapı,
gravitasyon sabiti,
cismin kütlesi, ve
ışık hızıdır.

Güneş kütlesine sahip bir kara delik için Schwarzschild yarıçapı 2.96 km'dir ve herhangi bir kara delik için Schwarzschild yarıçapı km. ile hesaplanır

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.